Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.5.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 8.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.5.

eVaka-järjestelmän käyttöönoton edistäminen Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnissa

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eVaka-järjestelmän käyttöönottoon lisämäärärahaa seuraavasti:

1. vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelmaan perustetaan uusi investointikohde ”eVaka -järjestelmä” ja sille varataan määrärahaa 62 000 euroa vuodelle 2023 ja 62 000 euroa taloussuunnitelmavuodelle 2024. Investointihankkeen poistoaika on 3 vuotta

2. sivistyspalveluiden palvelualueelle, varhaiskasvatuksen tulosalueelle, myönnetään käyttötalouden lisämäärärahaa hankkeen ylläpitokustannuksiin 30 000 euroa vuodelle 2024 ja 53 000 euroa vuodelle 2025.

Lausunnon antaminen luonnonsuojelulain 29 ja 30 §:n mukaisista luontotyyppirajauksista, Nokianvirran jalopuumetsikkö ja Viikinlahden jalopuumetsikkö

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon luontotyyppirajauksista Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Nokian sosiaali- ja terveysaseman vuokraaminen hyvinvointialueelle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimuksen

2. valtuuttaa talousjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään tarvittaessa vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Suunnittelukonsulttipalvelu, hankinnan keskeyttäminen

Kaupunginhallitus päätti, että

1. hankinta keskeytetään hankinnan osan 2 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu (vaativa/poikkeuksellisen vaativa) ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut, osan 3 Rakennesuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut, osan 4 LVIA-suunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut ja osan 5 Sähkösuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut osalta.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Menkalan päiväkoti, vesikattosaneeraus

Kaupunginhallitus päätti

1. tehdä puitesopimukseen perustuvan tilauksen Menkalan päiväkodin vesikattosaneerauksesta Es-Urakointi Oy:ltä

2. talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan tilapalveluiden laatiman tilausasiakirjan ja

3. että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Eron myöntäminen Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen, Asell Marko

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Marko Asellille eron maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja

2. valitsee maakuntavaltuustoon uuden jäsenen sen jäljellä olevan toimikauden ajaksi

3. ottaa asian käsiteltäväksi lisäpykälänä kokouksessaan 15.5.2023.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus Pirkan opiston yleis- ja toimistotyöajassa työskentelevän henkilöstön varallaolosta ja lisätyöstä

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen 1.6.2023 alkaen

2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan antamaan sopimuksen sisällöstä tarvittaessa tarkempia soveltamisohjeita.

Nokian kaupungin yhteistoimintaohjeet

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan yhteistoimintaohjeen 1.8.2023 alkaen

2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan antamaan ohjeen sisällöstä tarvittaessa tarkempia soveltamisohjeita.

Hyvinvointitilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätöksen 2022.

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan korttelin 29 tontti 14 ja korttelin 30 tontti 12

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 30.12.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Lisämäärärahaesitys Nokia Aaroninkorpi – Lähdeniitty sähköverkon, kuituverkon ja katuvalaistuksen rakentaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan investoinnille Katuvalot (proj. 9504) 495 900 € lisämäärärahan Elenia Oy:n kanssa yhteisrakentamisena toteutettavaan katuvalaisinten uusintaan.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat