Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.3.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 8.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 12.3.

Osavuosikatsaus 1-12/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Talouden kuukausikatsaus 1/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen tammikuulta 2021.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

1. täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:
– äänestysalue 004 Asemantaan vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitulle Petri Vuorelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Kai Hupanen
– äänestysalue 007 Ketolanmäki vaalilautakunnan jäseneksi valitaan Oskari Laakso
– äänestysalue 007 Ketolanmäki vaalilautakunnan 4. varajäseneksi valitaan Mika Pietilä
– äänestysalue 009 Tottijärvi vaalilautakunnan 2. varajäseneksi valitulle Heidi Lindstedtille myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Taina Keränen
– äänestysalue 010 Vihola vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitulle Hannele Keckman-Koivuniemelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Jaana Hara
– vaalitoimikunta I jäseneksi valitaan Oskari Laakso
– vaalitoimikunta II jäseneksi valitaan Petri Vuori

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Ruutanan luonnonsuojelualueen laajennusosan esittäminen suojeltavaksi METSO-ohjelmalla

Kaupunginhallitus päätti

1. hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelualueen perustamista vaihtoehdon B mukaisesti 152 500 euron korvausta vastaan liitteessä esitetyin rauhoitusmääräyksin

2. todeta, että luonnonsuojelualuerajauksen ulkopuolelle jäävään noin 4 hehtaarin suuruiseen alueeseen noudatetaan edelleen kaupungin omaehtoista rauhoituspäätöstä.

Kaupunginvaltuuston 15.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 15.2.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Jari Kinnusen ym. valtuustoaloite kaupunkialueen turvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja konsernipalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Mikko Väreen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pyöräkaapeista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Juha Toivaisen valtuustoaloite kiireettömän sairaanhoidon saavutettavuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Jouko Jaakkolan valtuustoaloite hiihtoladuista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden valmisteltavaksi elokuun 2021 loppuun mennessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ym. kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle ikäihmisten palveluiden hoitajamitoituksesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä annetun selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Perttunen Jaakko

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Jaakko Perttuselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Jaakko Perttusen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Pirkka Perttusen Jaakko Perttusen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2021 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille: Markus Koski, varaedustaja Laurana Huhtakangas, Anni Toivainen, varaedustaja Viola Paavola.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen (muutettu 8.3.2021) mukaisesti muutettuna siten, että 172 §:n mukaiset vuosipalkkiot ovat seuraavat
– Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 4 000 €
– Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 6 000 €
– Lautakuntien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 1 000 €

2. että hallintosäännön 100, 101, 133, 135 ja 139 §:n muutokset tulevat voimaan 1.4.2021 ja että muut muutokset tulevat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa sekä

3. että 175 a §:n täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin on voitu ryhtyä jo ennen määräyksen voimaantuloa.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat