Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.3.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 7.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.3.

Kriisiviestintäohjeen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian kaupungin kriisiviestintäohjeen liitteen mukaisesti

2. kriisiviestintäohje tulee voimaan 15.3.2022 alkaen

3. että muutokset kriisiviestintäohjeen periaatteisiin ja vastuisiin hyväksyy kaupunginhallitus

4. että viestintäpäällikkö päivittää kriisiviestintäohjetta muilta osin ja

5. uusi kriisiviestintäohje korvaa aiemman ohjeen.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2022 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille:
Markus Koski, varaedustaja Joonas Äärilä
Anni Toivainen, varaedustaja Lauri Kulmala

Vastaus kuntalaisaloitteeseen, lupapalvelut Nokialle

Kaupunginhallitus päätti

1. vastauksena kuntalaisaloitteeseen todeta, että ehdotus selvittää yhteispalvelun ja asiointipisteen järjestämistä Nokialle on sinällään hyvä, mutta asiaa on tarkoituksenmukaista arvioida tarkemmin aikaisintaan vuonna 2023 edellä selosteessa esitetyt seikat huomioon ottaen sekä

2. todeta, että aloite on loppuun käsitelty.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa 2022

Kaupunginhallitus päätti tyytyä saamaansa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen.

Talouden kuukausikatsaus 1/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen tammikuulta 2022.

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa korttelin 149 tontti 14, Kaivolankatu 1

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 26.11.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Nokian lukion aloituspaikkojen määrän lisääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. lisätä vuoden 2022 talousarvioon sivistyspalveluiden opetuspalveluiden tulosalueelle 78 500 euroa toimintamenoja lukion aloituspaikkojen määrän lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista johtuen sekä

2. että asia otetaan huomioon vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa.

Nokian vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Tottijärventien ja Vesilahdentien koulumatkaturvallisuuden parantamista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat