Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.2.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 7.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.2.

Nokian kaupungin työsuojelun toimintaohjelma 2022–2025

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupungin työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2022–2025 saatetaan voimaan 7.2.2022 alkaen.

Konsernipalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteiden mukaiset konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 sekä kalustoleasinghankinnat ja todeta, että käyttötalousosan sitovia eriä ovat tulosalueiden ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut.

Talouden kuukausikatsaus 12/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen joulukuulta 2021.

Lisäpykälä: Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen valinta, Hovi Marjut

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Marjut Hoville eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen Marjut Hovin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat