Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.11.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 7.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.11.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen varajäsenien nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon Pia Tirrosen varajäseniksi Eleanora Mäkisen ja Tanja Hakalan varajäseneksi Pertti MS Leppäsen

2. nimetä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Tarja Pukurin varajäseniksi Pirkko Peuran ja Ilkka Kotirannan varajäseneksi Eero Lämsän.

Lausunnon antaminen kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Valvontakonsulttipalvelu osa 1 Rakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hylkäyspäätös

Kaupunginhallitus päätti, että Brado Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten vastaisena osassa 1 Rakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut ennen tarjousten vertailua ja että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 1 Rakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun palveluntuottajiksi valitaan osaan 1 Rakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (sijoitusjärjestyksessä):

1. Rapp Valvontakonsultit Oy
2. Sitowise Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. DUCO Rakennuttaja Oy
5. Ideastructura Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu Osa 2 Maanrakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun palveluntuottajiksi valitaan osaan 2 Maanrakennustöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut:

1. TamRap Oy
2. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
3. WSP Finland Oy
4. Sitowise Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 3 sähkötöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hylkäyspäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Rejlers PM Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten vastaisena osassa 3 sähkötöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut ennen tarjousten vertailua.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 3 Sähkötöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun palveluntuottajiksi valitaan osaan 3 sähkötöiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut:

1. Rapp Valvontakonsultit Oy
2. Sitowise Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. DUCO Rakennuttaja Oy
5. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien
Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 4 LVI-töiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun palveluntuottajiksi valitaan osaan 4 LVI töiden valvonta- ja asiantuntijapalvelu:
1. Rapp Valovontakonsultit Oy
2. Sitowise Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. DUCO Rakennuttaja Oy
5. Rejlers PM Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 5 RAU (rakennusautomaatio) töiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun palveluntuottajiksi valitaan 5 RAU (rakennusautomaatio) töiden valvonta- ja asiantuntijapalvelut (alla sijoitusjärjestys)
1. Sitowise Oy
2. DUCO Rakennuttaminen Oy
3. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
4. Rejlers PM Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu OSA 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hylkäyspäätös Brado Oy

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Brado Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten vastaisena osassa 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori ennen tarjousten vertailua.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu OSA 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hylkäyspäätös WSP Finland

Kaupunginhallitus päätti, että

1. WSP Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten vastaisena osassa 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori ennen tarjousten vertailua.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valvontakonsulttipalvelu osa 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. valvontakonsulttipalvelun Palveluntuottajiksi valitaan osaan 6 Kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattori (sijoitusjärjestyksessä)
1. Sirate Group Oy
2. Sitowise Oy
3. Ideastructura Oy
4. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat