Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.9.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 6.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 10.9.

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2022.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 8.9.2021

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää yhtymäkokousedustajalle annettavia toimintaohjeita siten, että annetaan yhtymäkokousedustajalle toimintaohje esittää tarkastuslautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2021 – 2023 Kaisa Räsästä ja

2. että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta kokouksessa.

Kaupungin edustajien valinta eräisiin yhdistyksiin ja säätiöihin sekä toimintaohjeiden antaminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vihnusrinnesäätiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2021 – kevään 2023 vuosikokous seuraavasti:

Pj. Tuija Sarjanen
Jami Mäkinen
Jussi Räisänen

todeta, että kaupunginhallituksen päätöksessä 23.8.2021 § 256 on virheellisesti kirjattu jäseneksi Jussi Räsänen.

Harjuniityn asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehtojen muuttaminen korttelin 102 tonteilla 6 ja 7

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Valtuutettu Jari Kinnusen ym. valtuustoaloite kaupunkialueen turvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat