Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 6.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 9.4.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden vakanssimuutokset ajalla 6.4.2020 – 30.9.2020

Kaupunginhallitus päätti muuttaa yksinyrittäjätuen myöntämiseen liittyvän käsittelyprosessin toteuttamiseksi Nokian elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimivien seuraavien vakanssien työsopimussuhteiset toimet määräaikaisesti viroiksi ajaksi ajalla 6.4.2020–30.9.2020: Tiina Rinne – Järvensivu, yrityskoordinaattori, vakanssi 41738002 ja Taru Leponiemi, palvelusihteeri, vakanssi 55060016.

Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinnin osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinnin osakassopimuksen.

Talouden kuukausikatsaus 2/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen helmikuulta 2020.

Henkilöstöraportti 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2019 tiedokseen.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 22, tontit 1 – 4 sekä katu- ja puistoalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 22 tontteja 1 – 4 sekä katu- ja puistoaluetta.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Nokiasta puurakentamisen mallikaupunki

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää strategisesti pyrkiä etenemään puurakentamisen edistämisessä Nokialla kohti tavoitetasoa ”keskitaso”. Strateginen päätös merkitsee sitä, että kaupunki pyrkii, markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden, saamaan edistyksiä puurakentamisessa Nokialla 2020 -luvun aikana. Strateginen päätös ei vaikuta olemassa oleviin kaavoitussopimuksiin tai tontinluovutusehtoihin. Strategista päätöstä tarkennetaan yksityiskohtaisemmin seuraavalla strategiakierroksella uuden valtuustokauden alussa. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Pinsiöntien oikaiseminen välillä Villasuontie – Valtatie 11

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin valtuustoaloite retkiluisteluradan tekemisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jukka Pulakan ym. valtuustoaloite pysäköintikatoksen rakentamisesta Harjuniityn koululle ja Nokianvaltatien pysäkille koulun kohdalle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksuperusteiden määräaikainen muutos koronavirustilanteen vuoksi

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginhallituksen aiemmin tekemän päätöksen lisäksi varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteita määräaikaisesti ajalle 30.4.2020 – 13.5.2020 siten, että huoltajan sitoutuessa varhaiskasvatuspalveluiden ohjeistamalla ilmoitusmenettelyllä lapsen poissaoloon varhaiskasvatuksessa ajanjaksolle 1.5.2020 – 13.5.2020, asiakasmaksu hyvitetään.

Johdon lomat ja palkattomat vapaat koronaviruspandemian aikana

Kaupunginhallitus päätti todeta edellä mainitut hallintosäännön määräykset virkavapauksien myöntämisestä ja keskeyttämisestä johdon osalta sekä sen, että vuosilomapäiviä ja palkattomia vapaita säästösyistä voidaan myöntää johdolle tehtyjen sopimusten ja vuosilomaoikeuksien mukaan kuitenkin edellyttäen, että koronaviruspandemia tai sen kehittyminen huomioidaan ajankohdassa, lomien yhtämittaisissa jaksoissa ja mahdollinen loman keskeyttäminen on toteutettavissa.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Hyvinvointikeskuksen rakennushankkeen kilpailutuksen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hyvinvointikeskuksen rakentamishankkeen kilpailutuksen periaatteet, lopullisen tarjouspyynnön, tarjousten vertailuperusteet, tilaohjelman ja alustavan urakkasopimusluonnoksen sekä oikeuttaa Tilapalvelut täydentämään tarjouspyyntöä ja sen liiteasiakirjoja tarvittavilta osin.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat