Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.3.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 6.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 9.3.

Jäsenten nimeäminen Vihnusrinnesäätiön hallitukseen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vihnusrinnesäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2023 – 2025 seuraavat henkilöt:
Sisko Nevala
Jussi Räisänen
Sami Martikkala
Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa toimintaohjeen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sisko Nevala.

Perillisittä 9.10.2021 ja 15.2.2022 kuolleiden henkilöiden omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti ottaa 15.2.2022 perillisittä kuolleen henkilön omaisuuden vastaan Valtiokonttorin asettamin ehdoin.

Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

Kaavoituskatsaus 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi, että vuonna 2022 on tehty yksi kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluva kuntalaisaloite

2. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että vuonna 2022 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Osavuosikatsaus 1-12/2022

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi riskienhallinnan raportin sekä

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 24 tontti 4

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 23.9.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualue sekä Hinttalankadun ja Vihnuskadun katualueet

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 18.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen ym. valtuustoaloite perheen varhaiskasvatusmaksun kohtuullistamisesta silloin, kun maksun perusteena olevat perheen tulotiedot on toimitettu myöhässä ja tästä on seurannut maksun määrääminen ylimmän maksuluokan mukaan

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen sivistyslautakunnan tekemän päätöksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille tarkoitetusta verkostoitumistilasta ja työryhmän asettamisesta asian selvittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokialla järjestettävien tapahtumien kaupallisen hyödyntämisen kehittämisestä sekä resurssoinnin ja organisoinnin toteuttamisesta, niin että Nokialle syntyy merkittävää tapahtumateollisuutta ja sitä kautta elinvoimaa, vaurautta ja hyvinvointia

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.3.2023 asemakaavan muutosta (2. kaupunginosa, kortteli 18, yhtenäiskoulu) koskevassa asiassa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 1.3.2023.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat