Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.6.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 5.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 8.6.

Ohjauksen antaminen yhtiökokousedustajalle kaupungin tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä kaupunginjohtajan tai hänen valtuuttamansa yhtiökokousedustajaksi Nokian Vesi Oy:n, Nokian Vuokrakodit Oy:n, Verte Oy:n ja Nokian Jäähalli Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudella 6.6.2023-31.5.2025

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet yhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä seuraavasti:

– Nokian Vesi Oy ja Nokian Jäähalli Oy, kuusi (6) hallituksen jäsentä
– Nokian Vuokrakodit Oy, viisi (5) omistajan nimeämää hallituksen jäsentä
– Verte Oy, seitsemän (7) hallituksen jäsentä

3. ohjeistaa yhtiökokousedustaja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajien vuosipalkkioista siten, että Nokian Vesi Oy:n ja Nokian Vuokrakodit Oy:n hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona 4 000 euroa / vuosi, ja että Verte Oy:n ja Nokian Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkioina 3 000 euroa / vuosi

4. ohjeistaa kokouspalkkioista siten, että palkkio on kaupunginhallituksen kokouspalkkion mukainen 125 euroa / kokous, puheenjohtajalle 50 % korotettuna. Yli kolme tuntia pitkien kokousten osalta korotukset vastaavasti kuin kaupunginhallituksen kokouksissa

5. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajista vv. 2023 – 2025 seuraavasti:

Nokian Vesi Oy
Pj. Pekka Sirviö
Vpj. Riku Soininen
Jukka Pulakka
Terttu Mäkinen
Marko Honkanen
Mari Ahokas

Nokian Vuokrakodit Oy
Pj. Petri Olkinuora
Vpj. Mika Laakso
Nea Lehmussaari
Riku Wendelin
Tuula Kallio-Bezemer

Verte Oy
Pj. Ari Virtanen
Vpj. Juho-Pekka Peltola
Riitta Tempakka
Simo Pokki
Timo Sokka
Laura Lehtinen
Tiina Laakkonen

Jäähalli Oy
Pj. Mikko Koskela
Vpj. Markku Kujansuu
Mira Aalto
Piia Kaunisto
Otto Faven
Kalle Innanmaa

6. antaa mahdolliset muut ohjeet.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat