Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.2.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 5.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 8.2.

Puheenjohtajan nuija kokoushuoneen pöydällä

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportti 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportin omalta osaltaan tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Intianlahden muonaisuoman suojeleminen METSO-ohjelmassa

Kaupunginhallitus päätti hakea luonnonsuojelualueen perustamista Pirkanmaan ELY-keskukselta liitteessä 1 esitetylle alueelle liitteessä 2 esitetyin rauhoitusmääräyksin.

 

Elinympäristöohjelman raportointi 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä Elinympäristöohjelman toteutumista 2023 koskevan raportin omalta osaltaan tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat https://nokia.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm