Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.5.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 4.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 8.5.

Kaupungintalon ja virastotalon sulkuajat vuonna 2020

Kaupunginhallitus päätti

että kaupungintalo ja virastotalo ovat suljettuina ajalla 6.7. – 26.7.2020 ja 28.12 – 31.12.2020

todeta, että lakisääteiset päivystykset ja muut tarvittavat palvelut hoidetaan esimerkiksi ajanvarauksella ja

todeta, että kaupunginjohtajalla on edelleen oikeus päättää kaupungintalon ja virastotalon aukioloajoista ja tarvittaessa myös sulkemisesta koronaviruspandemian aikana.

Toimielinten sähköiset kokoukset sekä eräiden hallintosäännössä määrättävien asioiden väliaikainen soveltaminen

Kaupunginhallitus päätti

1.  että toimielimille kuuluvista asioista voidaan päättää 98 ja 99 a §:ssä tarkoitetuilla tavoilla

2.  että toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää kuntalain 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla

3.  että toimielimen julkista kokousta voi seurata kokouskutsussa mainitussa tilassa ja, että mikäli kaupunki järjestää toimielimen julkisen kokouksen seuraamisen suorana verkkolähetyksenä, julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti internetin kautta

4.  todeta, että hallintosääntö mahdollistaa kaikkien toimielinten kokouskutsun lähettämisen sähköisesti

5.  todeta, että sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tulee huolehtia kuntalain 98 §:n momentin mukaisesti tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa

6.  että tietohallintopäällikkö vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tieto-liikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

7.  suositella, että toimielinten kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisenä koronaviruspandemian aikana

8.   oikeuttaa hallintojohtajan antamaan tarvittaessa ohjeita sähköisen kokouksen järjestämisestä tai sähköisestä päätöksentekomenettelystä

9.   että päätöksen kohdat 1-3 ovat voimassa kuntalain 99 a §:n voimassaoloajan.

Kahden sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen viraksi

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kahden sosiaaliohjaajan (vakanssinumerot 73518004 ja 73518992) toimet viroiksi.

Vapaa-aikajohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaan (muutos kohtaan 2)

1.  julistaa vapaa-aikajohtajan viran haettavaksi ja että virka täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana.

2.  että vapaa-aikajohtajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään johtamiskokemusta. Eduksi luetaan vapaa-aikapalveluiden toimialan tuntemus kokonaisuudessaan.

3.  että vapaa-aikajohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry-ohjelmassa, mol.fi-palvelussa, kaupungin internetsivuilla sekä Aamulehdessä.

4.  että vapaa-aikajohtajan virkavalintaa valmistelevana työryhmänä toimii haastatteluryhmä, johon kaupunginhallitus nimesi jäseneksi Anneli Lehtosen, Roope Lehdon ja Jari Haapaniemen sekä puheenjohtajaksi Jari Haapaniemen sekä enintään kaksi (2) vapaa-aikajaoston nimeämää jäsentä. Viranhaltijajäseniksi haastatteluryhmään nimetään kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja sivistysjohtaja Pauliina Pikka, joka toimii myös ryhmän sihteerinä.

5.  että vapaa-aikajohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Maankäyttö- ja -luovutussopimuksen rakentamisvelvoiteajan jatkaminen koskien tilaa 536-407-4-128 ja määräalaa tilasta 536-407-1-249

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tilaa 536-407-4-128 ja määräalaa tilasta 536-407-1-249 koskevan maankäyttö- ja -luovutussopimuksen mukaisen rakentamisvelvoiteajan jatkamisen seitsemällä (7) vuodella 28.1.2030 asti.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen vuodelta 2019.

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite vuorohoidon järjestämiseksi pienille koululaisille

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat