Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.3.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 4.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 7.3.

Vaalipäivän äänestyspaikat europarlamenttivaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti määrätä vaalipäivän äänestyspaikat Nokialla europarlamenttivaaleissa 2024 seuraavasti:

001 Keskusta – Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
002 Kankaantaka – Nokian vanha lukio
003 Myllyhaka – Myllyhaan koulu
004 Asemantaka – Alhoniityn koulu
005 Haavisto – Harjuniityn koulu
006 Koskenmäki – Emäkosken koulu
007 Ketolanmäki – Koskenmäen koulu
008 Siuro – Linnavuoren koulu
009 Tottijärvi – Tottijärven koulu
010 Vihola – Viholan koulu

Yleiset ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti määrätä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla europarlamenttivaaleissa 2024 seuraavasti:

Prisma Kauppakeskus
Aukioloajat:
29.5.-31.5.2024 kello 09.00-20.00
1.6.-2.6.2024 kello 10.00-18.00
3.6.-4.6.2024 kello 09.00-20.00

K-Citymarket Kauppakeskus
Aukioloajat:
29.5.-31.5.2024 kello 09.00-20.00
1.6.-2.6.2024 kello 10.00-18.00
3.6.-4.6.2024 kello 09.00-20.00

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
Aukioloajat:
29.5.-31.5.2024 kello 09.00-20.00
1.6.-2.6.2024 kello 10.00-18.00
3.6.-4.6.2024 kello 09.00-20.00

Toimivallan delegointi, rakennusten ja huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen

Kaupunginhallitus päätti siirtää toimivaltaansa konsernipalveluiden palvelualueen tilapalveluiden tulosaluejohtajalle, tilapalvelujohtajalle siten että

1. tilapalvelujohtajalla on oikeus päättää antaa kaupungin rakennus ja huoneisto vuokralle enintään viideksi vuodeksi tai jos kiinteistö on kiinteistöomaisuuden salkutuksessa määritetty myytävien kiinteistöjen luokkaan enintään kahdeksi vuodeksi ja

2. tilapalvelujohtajalla on oikeus päättää ottaa rakennus tai huoneisto vuokralle enintään viideksi vuodeksi ja arvoltaan enintään 300 000 euroon saakka.

Maatialanharjun suojelualuerajauksen suojeleminen METSO-ohjelmassa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä luonnonsuojelualueen perustamisen hakemisen Pirkanmaan ELY-keskukselta liitteessä 1 esitetylle alueelle liitteessä 2 esitetyin rauhoitusmääräyksin.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-13-2-3, 536-418-3-49 ja 536-13-9901-0 asemakaavan muuttamista, Linnavuorentie 9

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelin 2 osa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 30.11.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaava 536-407-10-24 ja 536-407-24-3 / Kolmenkulmantie 5

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 1.11.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavanmuutos 5. kaupunginosan kortteli 40 ja korttelin 21 osa, Moisionkatu ja Rinnekatu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 6.2.2024 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa korttelin 28 osa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 1.12.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

Nokianvirran koulun tarveselvityksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tarveselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. kumoaa kaupunginvaltuuston päätöksen 9.10.2023 § 75 yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen osalta
2. hyväksyy liitteenä olevan 1.8.2024 voimaantulevan yhteistoimintasopimuksen Tampereen seudun työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa
3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään yhteistoimintasopimukseen muutokset siten, että
Valkeakosken kaupunkiin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin, mikäli
Valkeakosken kaupunki päättää sopia näistä ehdoista.

Osavuosikatsaus 1-12/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa 2024 ja talousarviomuutos

Kaupunginhallitus päätti

1. tyytyä saamaansa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen
2. esittää, että valtuusto muuttaa talousarviota vuodelle 2024 siten, että
– peruspalvelujen valtionosuuden tuloarviota vähennetään 124 748 euroa.
– opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien tuloarviota vähennetään 54 017 euroa.
– kotikuntakorvaustuottojen tuloarviota vähennetään 5 981 euroa
– kotikuntakorvauskulujen määrärahaa vähennetään 9 641 euroa.

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisämääräraha väliaikaisen päiväkodin perustamiseen

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä liitteen mukaisen ehdollisen kiinteistökaupan esisopimuksen kiinteistöstä 536-3-37-1
2. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää määrärahaa kiinteistön 536-3-37-1 hankintaan 330 000 euroa ja kiinteistön korjauskustannuksiin 246 500 euroa Konsernipalveluiden palvelualueelle, tilapalveluiden tulosalueelle.

Investointimäärärahan siirto infrapalveluissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että infrapalveluiden investointikohteesta Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen (projektinro 9558) siirretään 700 000 euroa investointikohteelle Kolmenkulman tonttien tasaaminen (projektinro 9223).

Kuntalaisaloite, Nokian Eräveikkojen kokoontumispaikkaa ei tulisi purkaa

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Koskenmäki-talon osalta noudatetaan 18.12.2023 hyväksytyn rakennusomaisuuden salkutuksesta tehtyä päätöstä ja valmistellaan rakennuksen purkamista, jotta alueen myynti sekä kaavan mukainen rakentaminen olisi mahdollista
2. Riihilahden alueen myyntiä edistetään 18.12.2023 kiinteistöomaisuuden salkutuksen mukaisesti
3. todeta, että Nokian Eräveikot ry:lle osoitetaan tila Emäkosken koululta tai muu vastaava tila
4. todeta, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Kuntalaisaloite koskien Nokian sosiaali- ja terveysaseman kilpailutusasiaa

Kaupunginhallitus päätti todeta, että

1. hyvinvointikeskuksen kilpailutuksesta ja hankkeen eri vaiheista on tiedotettu asianmukaisesti ja julkisesti, sekä hankintaan liittyvät päätökset ovat julkisia ja siten kaikkien saatavilla
2. markkinaoikeuden määräämään hyvityssakkoon vaikuttaneet seikat ovat täysin selvillä, ja ne on uudestaan kerrattu myös tämän aloitevastauksen yhteydessä, eikä ulkopuolisen selvityshenkilön palkkaamiseen ole tarvetta
3. kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Kaupunginvaltuuston 19.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 19.2.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Vihreä valtuustoryhmä ym. valtuustoaloite nuorisotyön kehittämisohjelman tarpeen arvioimiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja nuorisotyön jalkauttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi elokuu 2024 loppuun mennessä.

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite ympäristötaideteoksen hankkimisesta tulevaisuudessa rakennettavien Öljytien kiertoliittymiin opiskelijayhteistyönä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen yhdessä valmisteltavaksi kaupunkikehityspalveluille ja kulttuuripalveluille elokuu 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat