Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.12.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 4.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 7.12.

Nokian kaupungin irtaantuminen Suomi-Rata Oy:stä

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen sekä Suomi-Rata Oy:n osakkeiden luovuttamista koskevan kauppakirjan, millä Nokian kaupunki irtaantuu po. yhtiön omistuksesta.

Nokian palloiluhallin AV-hankinta, toimittajan valinnasta päättäminen

Kaupunginhallitus päätti, että
1. palloiluhallin AV- ja esitystekniikan toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Geomailer Oy
2. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken
4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään erikseen optioiden käytöstä
5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 20.12.2023

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Aku Kankaanpään Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 20.12.2023 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat