Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.1.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 31.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 4.2.

Viinikanniemen asemakaava-alueen korttelien 164, 165 ja 166 AO-tonttien pohjahinnat

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä ensimmäisen luovutuserän pohjahinnat liitteen mukaisesti
2. että pohjahinnat ensimmäisen luovutuserän osalta julkistetaan tonttien tullessa myyntiin.

Varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteiden määräaikainen muutosmahdollisuus

Kaupunginhallitus päätti muuttaa varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteita määräaikaisesti ajalle 30.6.2022 saakka seuraavasti koronapandemian vuoksi aiheutuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa henkilöstöä on pois niin paljon, että lakisääteisen toiminnan järjestäminen on haasteellista, eikä palvelua voida muilla järjestelyillä toteuttaa:

Huoltajan sitoutuessa varhaiskasvatuspalveluiden ohjeistamalla ilmoitusmenettelyllä lapsen poissaoloon huoltajille tarjotaan kohdennetusti hyvitystä asiakasmaksusta päiväkohtaisesti, jos lapsi on ennalta ilmoitetusti pois. Maksuhyvitys rajataan tietylle ajanjaksolle eli ajalle, jolloin tilanne päiväkodissa on akuutti. Tilanteen jatkuessa maksuhyvitysaikaa voidaan jatkaa.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen mukaisesti ja

2. että hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginjohtajan muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan lisämäärärahaesityksen ja esittää että kaupunginvaltuusto päättää tehdä vuoden 2021 talousarvioon seuraavat muutokset:

1. Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintatuottojen lisäys 363 500 euroa
2. Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintamenojen lisäys 3 600 000 euroa
3. Terveyspalvelujen tulosalue, muun kuin erikoissairaanhoidon toimintatuottojen lisäys 5 560 000 euroa
4. Terveyspalvelujen tulosalue, muun kuin erikoissairaanhoidon toimintamenojen lisäys 2 211 000 euroa
5. Perhepalvelujen tulosalue, toimintatuottojen lisäys 80 000 euroa
6. Perhepalvelujen tulosalue, toimintamenojen vähennys 120 000 euroa
7. Ikäihmisten palvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 500 000 euroa
8. Vammaispalvelujen tulosalue, toimintatuottojen lisäys 130 000 euroa
9. Vammaispalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 300 000 euroa
10. Hallintopalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 200 000 euroa
11. Hallintopalvelujen tulosalue, toimintamenojen vähennys 50 000 euroa
12. Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue toimintatuottojen vähennys 60 000 euroa
13. Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennys 1 600 000 euroa
14. Kaupunkikehityspalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 153 000 euroa
15. Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 57 000 euroa
16. Kaupunkikehityksen palvelualueelle hallintoon, joukkoliikenteen toimintakulujen lisäys 264 000 euroa
17. Infrapalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 680 000 euroa
18. Infrapalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 33 000 euroa
19. Maankäytön tulosalue, toimintatuottojen lisäys 76 000 euroa
20. Rakennusvalvonta ja ympäristö tulosalue, toimintatuottojen lisäys 332 000 euroa
21. Rakennusvalvonta ja ympäristö tulosalue, toimintamenojen vähennys 40 000 euroa
22. Sivistyspalvelut, opetuspalvelujen tulosalue, Pirkan opiston toimintatuottojen vähennys 103 000 euroa
23. Opetuspalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 137 000 euroa
24. Varhaiskasvatuksen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 125 000 euroa
25. Varhaiskasvatuksen tulosalue, toimintakulujen vähennys 950 000 euroa
26. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue, toimintatuottojen vähennys 357 000 euroa
27. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennys 240 000 euroa
28. Verotuloarvion lisäys 4,58 miljoonaa euroa
29. Valtionosuusarvion vähennys 582 000 euroa
30. Rahoitustuottojen lisäys 255 000 euroa ja rahoituskulujen vähennys 375 000 euroa
31. Poistojen vähennys 400 000 euroa.

ja lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 200 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarviossa konsernipalveluiden (henkilöstöhallinto) palvelualueelle kaupunginhallituksen erikseen päättämällä tavalla käytettäväksi henkilöstön palkitsemiseen vuoden 2021 työstä.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Asemakaavan muutos 536-21-8-7, Metsäpirtinkatu 4

Kaupunginhallitus päätti esittää 17.8.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat