Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.8.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 30.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 3.9.

Nokian kaupungin eettisen kanavan käyttöönotto

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eettisen kanavan käyttöönoton.

Lausunnon antaminen Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022 – 2029

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan
1. yhtyä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän lausuntoon
2. korostaa investointiohjelmaa koskevassa lausunnossaan

– rataverkon osalta Tampere – Lielahti – Nokia raideyhteyden nopean suunnittelun käynnistämisen lisäksi Tampere – Pori -ratayhteyden kehittämisen tärkeyttä, ja näiden sisällyttämistä investointiohjelmaan määrätietoisesti edistettäviksi kohteiksi. Koko yhteyden kehittäminen on seudun logistisen aseman kannalta tärkeä ja mahdollistaa mm. seudullisen lähijunaliikenteen laajentamisen sekä paremman yhteensovittamisen valtakunnallisen junaliikenteen ja elinkeinoelämän tarvitseman satamaliikenteen kanssa.

– maantieverkon osalta Vt12 Nokia, Maatiala – Nokia, Kahtalammi nelikaistaistaminen, kaistajärjestelyt ja eritasoliittymän rakentaminen on sisällytettävä investointiohjelmaan. Investointi on tärkeä nykytilanteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi sekä kaupunkirakenteen kehittämiseksi.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä uusien jäsenten valinta, Kallio Seppo

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Seppo Kalliolle eron kaupunginvaltuuston ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä

2. toteaa Seppo Kallion menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen varajäsen tehtävään

3. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vasemmistoliiton 1. varavaltuutetun, Kimmo Lamminsivun valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Seppo Kallion tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. valitsee kaupunginhallitukseen uuden varajäsenen Seppo Kallion tilalle, kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi sekä

5. valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen Seppo Kallion tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Osavuosikatsaus 1-6/2021

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle esitetyn riskienhallintaraportin sekä investointikohtaisen toteumaraportin ja ennusteen,

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle,

3. todeta, että perusturvan palvelualueelle tarvittava lisämäärärahaesitys valmistellaan siten, että kaupunginvaltuusto voi asiasta päättää 11.10.2021 pidettävässä kokouksessa.

Talouden toteumaraportti valtuustokauden vaihtuessa

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevat toteutumat ja tilinpäätösennusteen sekä esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat