Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.11.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 30.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 4.12.

Kaavoituskatsaus 2020

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vuoden 2020 kaavoituskatsauksen.

2. että katsaus asetetaan nähtäväksi kaupungin kirjaamoon, kaupungin virastotalon
ilmoitustaululle sekä internettiin, ja että Nokian Uutisissa ilmoitetaan nähtävillä pitopaikat.

Tonttijakoluonnoksen mukaisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tontin
536-16-28-4 myyntipäätös

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki myy Nokian Renkaat Oyj:lle tonttijakoluonnoksen mukaisen tontin
536-16-28-4 hintaan 824 706 euroa, ja päättää samalla hyväksyä liitteen mukaisen
kauppakirjan,

2. että kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa tästä päätöksestä.

Räätälöidyn työn mallin päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä räätälöidyn työn mallin muutokset

2. että jatkossa henkilöstöjohtajalla on päätösvalta räätälöidyn työn ohjeistuksiin johtoryhmän
ja yhteistoimintaryhmän käsittelyjen jälkeen.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupunkirahaston lautakunnan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä lautakunnan jäseniksi uudelleen Matti Kuuselan ja Eero Väätäisen sekä uusiksi
jäseniksi Maritta Pahlmanin ja Katri Otonkorpi-Lehtorannan

2. valita jäsenistä puheenjohtajaksi Eero Väätäisen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan
valinta

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Nea Lehmussaaren Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.12.2020 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Tukipalveluiden tulosaluejohtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti valita tukipalveluiden tulosaluejohtajaksi terveystieteiden tohtori Pirjo Virtasen.

Infrapalveluiden johtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti

1. että infrapalveluiden johtajan virkaan valitaan rakennusinsinööri (AMK) Jussi Pesonen

2. että virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä Terveystalon
työterveyden antama todistus terveydentilastaan

3. että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Perusturvajohtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti

esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. valita perusturvajohtajan virkaan VTM, KTM Sanna Rautalammin.

2. että ennen vaalin vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä Terveystalon
työterveyden antama todistus terveydentilastaan

3. että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat