Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.10.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 30.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 2.11.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, puheenjohtajien palkkio sekä laitosäänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa presidentinvaalia 2024 varten kymmenen vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan, joihin valitaan liitteessä luetellut henkilöt,

2. että vaalien toimielinten puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle voidaan maksaa presidentinvaaleissa 2024 heidän tekemästään vaalien toimituspäivän valmistelutyöstä tuntipalkkio 25 euroa/tunti enintään kymmeneltä tunnilta erikseen esitetyn tuntierittelyn perusteella, sekä

3. todeta, että presidentinvaalissa 2024 laitosäänestyspaikkoja ovat Nokian lähipalvelusairaalan Nokian yksikkö, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwolan Aatos, Mainiokoti Lähdeniitty, Attendo Linnavuori, Attendo Fredrik, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Esperi Hoitokoti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi Hoitokoti Vihola Ykköskoti Mylly, Villa Koski ja Rinnekodit Tähtisumu.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti määrätä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla presidentinvaaleissa 2024 seuraavasti:

Prisma Kauppakeskus

Aukioloajat (1.vaali):
17.–19.1.2024 kello 09.00–20.00
20.–21.1.2024 kello 10.00–18.00
22.–23.1.2024 kello 09.00–20.00

Aukioloajat (mahdollinen 2.vaali):
31.1–2.2.2024 kello 09.00–20.00
3.–4.2.2024 kello 10.00–18.00
5.–6.2.2024 kello 09.00–20.00

K-Citymarket Kauppakeskus

Aukioloajat (1.vaali):
17.–19.1.2024 kello 09.00–20.00
20.–21.1.2024 kello 10.00–18.00
22.–23.1.2024 kello 09.00–20.00

Aukioloajat (mahdollinen 2.vaali):
31.1–2.2.2024 kello 09.00–20.00
3.–4.2.2024 kello 10.00–18.00
5.–6.2.2024 kello 09.00–20.00

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta

Aukioloajat (1.vaali):
17.–19.1.2024 kello 09.00–20.00
20.–21.1.2024 kello 10.00–18.00
22.–23.1.2024 kello 09.00–20.00

Aukioloajat (mahdollinen 2.vaali):
31.1–2.2.2024 kello 09.00–20.00
3.–4.2.2024 kello 10.00–18.00
5.–6.2.2024 kello 09.00–20.00.

Vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti määrätä 1. vaalin ja mahdollisen 2. vaalin vaalipäivän äänestyspaikat Nokialla presidentinvaalissa 2024 seuraavasti:

001 Keskusta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
002 Kankaantaka Nokian vanha lukio
003 Myllyhaka Myllyhaan koulu
004 Asemantaka Alhoniityn koulu
005 Haavisto Harjuniityn koulu
006 Koskenmäki Emäkosken koulu
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu
008 Siuro Linnavuoren koulu
009 Tottijärvi Tottijärven koulu
010 Vihola Viholan koulu

Ulkomainonta presidentinvaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti ulkomainonnasta presidentinvaaleissa 2024 seuraavaa:

1. ulkomainonnan saa aloittaa keskiviikkona 10.1.2024,

2. kaupungin vaalimainostelineet sijoitetaan yhdeksään (9) eri paikkaan liitteenä olevan kartan mukaisesti,

3. vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta,

4. vaalimainonta kielletään liitteenä oleviin karttoihin merkityillä asemakaava-alueilla muualla kuin edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa,

5. ulkomainonnassa tulee noudattaa liitteenä olevaa ohjetta.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että

1. Taivalkunnan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Nokian koulun oppilaiksi.

2. Vahalahden koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Tottijärven kouluun.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. pitää vuonna 2024 kokouksensa

klo 18
19.2.
18.3.
13.5. (tilinpäätös)
10.6.
9.9.
7.10.
11.11. (veroprosentit)

klo 10
9.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1) myöntää demokratian palvelualueelle demokratian tulosalueelle lisämäärärahan 28 736 euroa palvelujen ostoihin
2) lisää demokratian palvelualueelle yhteistoiminnan tulosalueelle 60 213 euroa tuloarviota tukiin ja avustuksiin
3) myöntää demokratian palvelualueelle yhteistoiminnan tulosalueelle lisämäärärahan 200 821 euroa palvelujen ostoihin
4) vähentää konsernipalvelujen palvelualueen tukipalvelujen tulosalueelta määrärahaa 100 000 euroa palvelujen ostoista
5) lisää konsernipalvelujen palvelualueen tilapalvelujen tulosalueelle toimintatuottojen tuloarviota 463 088 euroa
6) vähentää konsernipalvelujen palvelualueen tilapalvelujen tulosalueelta toimintakuluista 2 060 100 euroa
7) vähentää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueen toimintatuottojen tuloarviota 1 000 0000 euro
8) myöntää kaupunkikehityspalvelujen infrapalvelujen tulosalueelle 208 000 euron lisämäärärahan palvelujen ostoihin
9) lisää varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituottoihin tuloarvioon 150 000 euroa
10) lisää varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, maksutuotot, tuloarvioon 100 000 euroa
11) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisämäärärahan 789 000 euroa
12) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisämäärärahan 592 000 euroa
13) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisämäärärahan 35 000 euroa
14) vähentää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenojen, avustukset, määrärahaa 180 000 euroa
15) lisää opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituotot, tuloarviota 147 000 euroa
16) lisää opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, tuet ja avustukset, tuloarviota 75 000 euroa
17) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisämäärärahan 655 000 euroa
18) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisämäärärahan 338 000 euroa
19) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, muut toimintakulut, lisämäärärahan 160 000 euroa
20) vähentää talousarvioon valtionosuuksia 138 000 euroa
21) lisää verotulojen tuloveroarviota 4 597 000 euroa
22) vähentää poistojen määrärahoja opetuspalvelujen tulosalueelta 57 000 euroa, infrapalvelujen tulosalueelta 511 300 000 euroa ja lisää poistojen määrärahaa tilapalvelujen tulosalueelle 246 600 euroa
23) vähentää tilapalvelujen investointimäärärahoja 3 015 615 euroa
24) myöntää lisää investointimäärärahoja infrapalvelujen tulosalueelle 26 144 euroa.

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää,

1) että kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2024 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00

2) ja että kaupunginvaltuusto päättää vuodelle 2024 ehdollisesti maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1,30 siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa.

Vuoden 2024 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi 8,4.

Talousarvion 2024 laadintatilanne – investoinnit

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lautakuntien investointiesitykset ja investointien 2024 – 2026 valmistelutilanteen.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat