Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.1.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 30.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 2.2.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen sekä laitosäänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa eduskuntavaaleja 2023 varten kymmenen vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan, joihin valitaan liitteessä luetellut henkilöt, sekä

2. todeta, että eduskuntavaaleissa 2023 laitosäänestyspaikkoja ovat terveyskeskussairaalan Nokian yksikkö, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwolan Aatos, Mainiokoti Lähdeniitty, Attendo Linnavuori palvelukoti, Attendo Fredrik hoivakoti, Esperi Hoitokoti Villa Niemi, Esperi hoitokoti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi hoitokoti Vihola sekä Ykköskoti Mylly.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2022

Kaupunginhallitus päätti käydä keskustelun kaupunginhallituksen itsearvioinnin tuloksista ja toiminnan kehittämisestä.

Viinikanniemen asemakaava-alueen korttelin 166 AO-tonttien pohjahinnat

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Viinikanniemen korttelin 166 pohjahinnat liitteen mukaisesti

2. että pohjahinnat korttelin 166 osalta julkistetaan tonttien tullessa myyntiin.

Etuosto-oikeuden käyttäminen, määräosa kiinteistöstä Koivumäki 536-407-10-24

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistön Koivumäki 536-407-10-24 määräosan kaupassa

2. todeta, että etuosto-oikeuden käyttäminen maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten toteutuu etuostolain 1 §:n mukaisesti.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishankkeen uuden hankinnan kilpailutuksen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishankkeen uuden hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja käynnistää uuden hankinnan.

Kaupunginvaltuutettu Nea Lehmussaaren vaalikelpoisuuden menetys valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Nea Lehmussaaren menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. toteaa Nea Lehmussaaren luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä päättyneen

3. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Kokoomuksen 1. varavaltuutetun, Kari Mustalahden, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Nea Lehmussaaren tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. päättää valita kaupunginhallitukseen uuden jäsenen Nea Lehmussaaren tilalle hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella v. 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2023 kahdelle nuorisovaltuuston edustajalle, jotka nimetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023.

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan korttelin 30 osa, Sammalistontie 17

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 2.11.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat