Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 3.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 6.6.

Talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Kaupunginhallitus päätti, että

1. talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana
2. talousjohtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä talouden ja hallinnon tuntemus sekä käytännön kokemus johtamistehtävistä
3. talousjohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivuilla, kuntarekry.fi:ssä,
työvoimahallinnon palvelujärjestelmässä (www.mol.fi) ja LinkedInissä sekä Aamulehdessä. Lisäksi lyhennelmä / viittaus hakuilmoitukseen julkaistaan seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat ja Kuntalehti.
4. kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän, joka toimii talousjohtajan valintaa valmistelevana työryhmänä ja nimesi haastatteluryhmään Anneli Lehtosen, Maria Asunnan, Kaisa Räsäsen, Arja Laitisen, Jari Tuomisen, Kristillisdemokraattisen ja Nokian kaupungin Keskustan valtuustoryhmien ja Ryhmä Välimäen puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja Eero Väätäisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että valtuuston puheenjohtaja Maria Asunta toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana.
5. talousjohtajan viran täyttämistä koskevissa haastatteluissa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisista hakijoille suoritettavista soveltuvuus- ja arviointitestauksista päättää haastatteluryhmä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleissa 2024, kokoonpanon muutoksia

Asia poistettiin esityslistalta.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 19.6.2024

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Johanna Ahvenvaaran Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19.6.2024 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Nokian kaupungin hankintaohjeen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä kehyskuntien hankintaohjeen 2024 kaupungin hankintaohjeeksi
2. että ohjetta noudatetaan 10.6.2024 alkaen kaupungin hankinnoissa ja soveltuvin osin
kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, joiden on kilpailutettava hankintansa hankintalain mukaisesti.
3. vahvistaa hallintosäännön 76 §:ssä tarkoitetuksi poistolaskennan pohjaa koskevaksi
pienhankintarajaksi 15 000 euroa
4. oikeuttaa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n tarvittaessa päivittämään ja ylläpitämään
kehyskuntien hankintaohjetta.

Nokian kaupungin toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024 – 2029

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nokian kaupungin toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024 – 2029 liitteen mukaisesti.

Rakennustöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. rakennustöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet seuraavassa etusijajärjestyksessä
1) ES-Urakointi Oy
2) Tampereen Tasorakennus Oy
3) Tehokuivaus Oy
2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Putkitöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. putkitöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet etusijajärjetyksessä seuraavasti
1) Consti Talotekniikka Oy
2) Suomen LVIS-Huolto Oy
3) Bravida Finland Oy
4) ESP Tekniikka Oy
5) LVI T. Kaapu Oy
2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivänkuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Sähkötöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. sähkötöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet seuraavassa etusijajärjestyksessä
1) Consti Talotekniikka Oy
2) Tuominen Yhtiöt Oy
3) MT-Electric Oy
4) Bravida Finland Oy
5) ESP Tekniikka Oy
2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Ilmanvaihtotöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. ilmanvaihtotöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmattarjoukset jättäneet seuraavassa etusijajärjestyksessä
1)Consti Talotekniikka Oy
2) Suomen LVIS-Huolto Oy
3) Ilmastointitohtorit Oy
4) ESP Tekniikka Oy
5) Cervi Talotekniikka Oy
2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat