Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.8.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 2.9.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen liitteen mukaisesti.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-14-88-1, 536-14-88-2 ja 536-425-4-9 sekä osalla kiinteistöistä 536-14-9901-0, 536-14-9903-0 ja 536-14-9908-0 asemakaavan muuttamista

Kaupunginhallitus päätti hylätä äänin 5-4 liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Nokian satama ja kylpyläalue

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asemakaavan muutoksen kaupunkikehityslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Asemakaavan muutos, 9. kaupunginosan korttelin 76 tontti 15, Pikkukorventie 22

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 11.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Uuden varajäsenen valinta rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen ja keskusvaalilautakuntaan uuden 5. varajäsenen Petri Metson tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Osavuosikatsaus 1-6/2022

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi riskienhallinnan raportin sekä

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisämäärärahaesitys Viinikanniemen urakkaan vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin (projekti 9208) 44 000 €.

Lisämäärärahaesitys Nokia Harjuniitty – Melo sähköverkon, kuituverkon ja katuvalaistuksen rakentaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan investoinnille Katuvalot (proj. 9504) 150 000 € lisämäärärahan yhteisrakentamisena toteutettavaa katuvalaisinten uusintaan.

Perillisittä 9.10.2021 ja 15.2.2022 kuolleiden henkilöiden omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti

1. hakea Valtiokonttorilta 9.10.2021 perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta kulttuuriin liittyviin käyttötarkoituksiin tarkoituksiin käytettäväksi kulttuuriohjelman toteuttamiseen sekä luovutettavaksi Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahastolle sekä

2. hakea Valtiokonttorilta 15.2.2022 perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta kulttuuriin liittyviin käyttötarkoituksiin tarkoituksiin käytettäväksi kulttuuriohjelman toteuttamiseen.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat