Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.5.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 1.6.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 21.6.2023

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Hanna Vuojelan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Ohjauksen antaminen yhtiökokousedustajalle eräisiin yhtiökokouksiin

Kaupunginhallitus päätti, että yhtiökokousedustajille annetaan ohje, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Jari Tuominen ja Business Tampere Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Jari Haapaniemi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025.

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 ja valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Nokia-mitalin myöntäminen vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokia-mitalin yhdelle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toiminnasta liitteen mukaisesti

2. että mitali luovutetaan Tapsan Tahtien avajaistilaisuudessa

3. todeta, että asia on julkaisuvapaa vasta mitalin luovutushetkellä

4. todeta, että Nokia-mitalin myöntämisestä päättämisen aikatauluksi riittää jatkossa huhtikuu – kesäkuu.

Traktorikaivurin hankinta

Kaupunginhallitus päätti hankkia traktorikaivurin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Lännen Tractors Oy:ltä tarjouksen mukaisesti ja todeta, että hankinta rahoitetaan 60 kk:n rahoitusleasingsopimuksella 3 Step It -rahoitusyhtiöltä.

Linnavuoren koulu, hulevesiremontin hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. urakka tilataan tarjouksen mukaisesti Veisu-Tekniikka Oy:lta (06523515)

2. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken

3. talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan tilapalveluiden laatiman urakkasopimuksen ja

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu Osa 1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu (tavanomainen/vähäinen) ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 1 pää- ja arkkitehtisuunnittelu (tavanomainen/vähäinen) ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

3design Oy, vertailuhinta 85,00 €
Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, vertailuhinta 86,80 €
Raami Arkkitehdit Oy, vertailuhinta 96,00 €
Collaboratorio Oy, vertailuhinta 97,00 €
Arkkitehdit Sarapää Oy, vertailuhinta 105,00 €

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §).

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu osa 6 Pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelu ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut, hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 6 Pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelu ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

Geopalvelu Oy, vertailuhinta 90,00 €
Taratest Oy, vertailuhinta 102,00 €
Sitowise Oy, vertailuhinta 115,00 €

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §)

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu osa 7 Akustiikkasuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 6 Pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelu ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut 7 Akustiikkasuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

Sitowise Oy, vertailuhinta 100,00 €
Taratest Oy, vertailuhinta 102,00 €
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, vertailuhinta 125,00 €
Akukon Oy, vertailuhinta 134,00 €

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §)

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Uimahallin tarveselvityksestä päättäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta sivistyslautakunnan päätöksen vaihtoehdon v3 hyväksymisestä tarveselvitykseksi ja lähettää tarveselvityksen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

2. esittää kaupunginvaltuustolle uuden uimahallin sijainniksi 3. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualueen (Vihnuskadun länsipuolinen urheilualue).

Kaupunginvaltuuston 15.5.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 15.5.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistamisesta/jatkamisesta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginjohtajan ja konsernipalveluiden valmisteltavaksi mahdollisimman pian.

Vasemmistoliiton ja Nokian Vihreä valtuustoryhmien valtuustoaloite aurauspalveluista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Talouden kuukausikatsaus 3-4/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen maalis-huhtikuulta 2023.

Osavuosikatsaus 1-3/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Halimaan osayleiskaava

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Asemakaavan muutos, 1., 2., 3., 4. ja 9. kaupunginosa, Nokian matkakeskus

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen lukuun ottamatta kortteleita 29 ja 52.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Nokian Vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite vähemmistöjen oikeudesta liputtaa Nokialla juhlapäivinään

Asia poistettiin kokouksen esityslistalta esittelijän, kaupunginjohtaja Eero Väätäisen ehdotuksesta.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat