Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 1.4.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Lehmussaari Nea

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Nea Lehmussaarelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Nea Lehmussaaren luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen Nea Lehmussaaren tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Uuden jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

Kaupunginhallitus päätti valita vammaisneuvoston jäseneksi Pertti Leppäsen Heidi Rahkosen tilalle vammaisneuvoston jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti määrätä vaalipäivän äänestyspaikat Nokialla kuntavaaleissa 2021 seuraavasti:

001 Keskusta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
002 Kankaantaka Kankaantaan koulu
003 Myllyhaka Alhoniityn koulu
004 Asemantaka Alhoniityn koulu
005 Haavisto Harjuniityn koulu
006 Koskenmäki Nokian koulu
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu
008 Siuro Linnavuoren koulu
009 Tottijärvi Tottijärven koulu
010 Vihola Viholan koulu

Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti määrätä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla kuntavaaleissa 2021 seuraavasti:

Ennakkoäänestyspaikat:
Prisma Kauppakeskus
K-Supermarket Löytis
K-Citymarket Kauppakeskus

Aukioloajat:
26.5. – 28.5.2021 kello 09.00-20.00
29.5. – 30.5.2021 kello 10.00-16.00
31.5. – 4.6.2021 kello 09.00-20.00
5.6. – 6.6.2021 kello 10.00-16.00
7.6. – 8.6.2021 kello 09.00-20.00

Kiinteistön myynti, Haavistontie 34 A

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Haavistontie 34 A sijaitsevan kiinteistön 536-7-38-6 parhaimman tarjouksen tehneelle Juha-Pekka Koskelalle hintaan 30 000 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Harjuniityn asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehtojen muuttaminen korttelin 122 tonteilla 13-22 sekä kortteleissa 121, 123, 124 ja 126

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen, jolla tarkennettiin hakuvaihetta 1 ja hakuvaihetta 2 seuraavasti:

Hakuvaihe 1
Ensimmäiseen vaiheen arvontaan voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät ole saaneet omakotitalotonttia Nokian kaupungilta 1.1.2016 jälkeen. Tontin saaneilla tarkoitetaan sitä, että kaupunki on tehnyt hallintopäätöksen tontin luovuttamisesta.

Tähän hakuun voivat osallistua vain luonnolliset henkilöt. Hakemuksia voi olla vain yksi/ruokakunta.

Hakuvaihe 2
Jos hakuvaiheen 1 jälkeen jää jäljelle tontteja, toteutetaan heti perään samassa tilaisuudessa uusi arvonta, johon voivat osallistua myös ne, jotka ovat saaneet omakotitalotontin Nokian kaupungilta 1.1.2016 jälkeen.

Tähän hakuun voivat osallistua vain luonnolliset henkilöt. Hakuvaiheessa 1 tontin saanut ei voi kuitenkaan osallistua hakuvaiheen 2 arvontaan. Hakemuksia voi olla vain yksi/ruokakunta. Tontin saaneilla tarkoitetaan sitä, että kaupunki on tehnyt hallintopäätöksen tontin luovittamisesta.

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun palvelut maahanmuuttaja-asiakkaille, liite Nokian kaupungin kotouttamisohjelmaan

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteen tiedoksi.

Talouden kuukausikatsaus 2/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen helmikuulta 2021.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. ilmoittaa tyytymättömyytensä saamaansa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen ja todeta, että on asiassa tehty oikaisuvaatimus sekä
2. tyytyä saamaansa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Henkilöstöraportti 2020

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2020 tiedokseen.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodesta 2020 sekä hyvinvointisuunnitelman raportointi vuosilta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuosilta 2017 – 2020.

Vuoden 2020 tilinpäätös

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi

2. että läsnä olevat allekirjoittavat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet lähettävät välittömästi talousjohtajalle sähköpostin, jossa he sitoutuvat allekirjoittamaan vuoden 2020 tilinpäätöksen 31.3. mennessä kaupungintalolla

3. esittää, että tilikauden ylijäämä 13 953 078,20 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 13 885 870,24 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien alijäämän vähennykseksi ja ylijäämän lisäykseksi

4. oikeuttaa talouspalvelut tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä ja

5. esittää tilinpäätöksen valtuuston hyväksyttäväksi tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 22.3.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Arja Laitisen ym. valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hakemiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa elokuu 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Jari Kinnusen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite energiatehokkuutta edistäviksi toimiksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi elokuu 2021 loppuun mennessä.

Varavaltuutettu Eero Salosen valtuustoaloite uuden kirjaston pysäköinnin järjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat