Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.11.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 3.12.

Kaupunginhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. pitää vuoden 2022 kokouksensa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisenä tai ns. hybridikokouksena seuraavasti:

klo 16
24.1.
31.1.
7.2.
21.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3. (tilinpäätös)
11.4.
25.4.
2.5.
16.5.
23.5.
13.6.
20.6.
22.8.
29.8.
5.9.
19.9.
26.9.
3.10.
24.10.
31.10. (investointiohjelman esittely)
7.11.
21.11. (talousarvio)
28.11. (talousarvo)
5.12.
19.12.

klo 9
14.11. (talousarvio)

2. todeta, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle muunakin aikana tai peruuttaa kokouksen perustellusta syystä

3. että kokouskutsu ja esityslista julkaistaan Holvi-portaalissa neljä (4) päivää ennen kokousta sekä

4. että kaupunginhallituksen tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupungin äänimäärä jaetaan Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa Pirkanmaan ehdokaslistojen yhdistelmässä oleville ehdokaslistoille valtuustoryhmien tekemän sopimuksen mukaisesti seuraavasti:

EHDOKASLISTA                                           ÄÄNET       ÄÄNIMÄÄRÄ
Numero 2 Suomen Keskusta                                 2       1 600
Numero 3 Vasemmistoliitto                                     7       5 600
Numero 4 Perussuomalaiset                                  8        6 400
Numero 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9       7 200
Numero 6 Vihreä Liitto                                            6       4 800
Numero 7 Svenska folkpartiet i Finland                  0         0
Numero 8 Suomen Kristillisdemokraatit (KD)         1         800
Numero 9 Kansallinen Kokoomus                          10        8 000
Tyhjät                                                                                  16
Hylätyt                                                                      0          0

Yhteensä                                                                 43       34 416

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää aluevaalien 2022 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:

– äänestysalue 002 Kankaantaka vaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi
– valitaan Tuula Kallio-Bezemer
– äänestysalue 002 Kankaantaka vaalilautakunnan 1. varajäseneksi valitaan Taina Keränen
– äänestysalue 003 Myllyhaka vaalilautakunnan 1. varajäseneksi valitaan Iida Vänni
– äänestysalue 004 Asemantaka vaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Joonas Jääskeläinen
– äänestysalue 006 Koskenmäki vaalilautakunnan jäseneksi valitaan Jani Erola
– äänestysalue 007 Ketolanmäki vaalilautakunnan jäseneksi valitaan Aku Kankaanpää Markku Toivosen tilalle, joka on valittu erehdyksessä kahteen kertaan jäseneksi ko. vaalilautakuntaan
– vaalitoimikunta I:n 1. varajäseneksi valitaan Emmi Honkanen

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Ulkomainonta aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti

ulkomainonnasta aluevaaleissa 2022 seuraavaa:

1. ulkomainonnan saa aloittaa 5.1.2022,

2. vaalimainostelineet sijoitetaan yhdeksään (9) eri kohteeseen liitteenä olevaan karttaan merkityille paikoille,

3. vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta,

4. vaalimainonta kielletään liitteenä oleviin karttoihin merkityillä asemakaava- alueilla muualla kuin edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa,

5. luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta,

6. vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin,

7. vaalimainokset on pidettävä siistissä kunnossa ja rikkoutuneet on vaihdettava,

8. vaalimainokset sijoitetaan telineisiin kadulta katsoen vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestykseen,

9. kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 24.-25.1.2022 välisenä aikana, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet,

10. muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta ehdottomasti tiistaihin 25.1.2022 mennessä, ja

11. jos kaupunki joutuu poistamaan muualla kuin vaalimainostelineissä olevia mainoksia 25.1.2022 jälkeen, poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 22.12.2021

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Nea Lehmussaaren Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.12.2021 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Timo Virkin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Timo Virkin menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta
poismuuton vuoksi

2. todeta Timo Virkin luottamustoimen keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenenä päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden 5. varajäsenen Timo Virkin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa menestyneiden nokialaisten urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaiset joukkuevoimistelun MM-kultamitalistit Adaliina Niinisen ja Iinu Häkkisen 1000 € henkilökohtaisilla stipendeillä sekä nuorten sarjassa MM-hopeamitalistit Serafiina Niinisen, Minttu Malisen ja Lilja Peurakosken 250 € henkilökohtaisella stipendillä.

Koronapassin käyttöönotto kaupungin toiminnassa

Kaupunginhallitus päätti

1. koronapassi otetaan käyttöön niissä kaupungin toiminnoissa, joissa se lainsäädännön ja toimivaltaisten viranomaisten päättämien rajoitusten mukaan on mahdollista selosteessa kerrottujen kaupungin linjausten mukaisesti

2. koronapassin käyttöön ottamisen edellytysten täyttyessä, ao. palvelualuejohtaja linjaa koronapassin käyttöön ottamisen, sen alkamisajankohdan sekä huolehtii riittävästä tiedottamista sekä

3. että koronapassin edellyttäminen päättyy rajoitusten poistuessa tai viranomaisohjeiden muuttuessa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelukoordinaattorin viran perustaminen

Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyspalveluiden tulosalueelle, mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköön, asumispalvelukoordinaattorin viran.

Paikallinen sopimus koskien Sote-sopimuksen 3. luvun 9 §:n 5 momentin mahdollistamaa toisin sopimista vuorokausilevosta

Kaupunginhallitus päätti

1. että 13.12.2021 alkaen otetaan käyttöön paikallinen sopimus koskien Sote-sopimuksen 3. luvun 9 §:n 5 momentin mahdollistamaa toisin sopimista vuoro-kausilevon lyhentämisestä

2. että sopimus on voimassa 31.12.2022 asti

3. että sopimus on irtisanottavissa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Touhula Touhukas -päiväkodin liikkeenluovutuksesta päättäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokialla, osoitteessa Orelinkatu 55, sijaitsevan Touhula Touhukas -päiväkodin työntekijät siirtyvät Nokian kaupungin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä 1.1.2022 alkaen,

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan liikkeen luovutuksen yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan kaupungin puolesta sopimuksen Touhula Huvi Oy:n kanssa.

Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Kaupunginhallitus päätti antaa pyydettynä lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon.

Nokian Vesi Oy:n hakemus konsernitilin luottolimiitin määräaikaisesta korottamisesta

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää määräaikaisesti Nokian Vesi Oy:lle konsernitilin sisäisen luottolimiitin enintään 1 500 000 euroa ajalle 1.1.2022 – 30.4.2022, jonka jälkeen luottolimiitti on 500 000 euroa sekä

2. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Osavuosikatsaus 1-9

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle esitetyn investointikohtaisen toteumaraportin ja ennusteen,

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Nokian uuden palloiluhallihankkeen käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

hyväksyä uuden palloiluhallin toteuttamisen vuosina 2022 – 2023 ehdolla, että Tredu Kiinteistöt Oy:n kanssa on allekirjoitettu pitkäaikainen määräalan vuokrasopimus

että investoinnin edellyttämä määräraha sisällytetään kaupungin investointiohjelmaan ja

että palloiluhallin poistoaika on 30 vuotta.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 ei sisällä turvapuhelinpalvelun yleistä maksuttomuutta kaikille sitä tarvitseville ikäihmisille. Lisäksi valtuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valtuutettu Kirsi Pelvolan ja Nokian Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite mielenterveystakuusta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäpykälä: Henkilötietojen ja muiden tietojen luovuttaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi tietojen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämän tietojen keruun ja luovuttamisen

2. että kaupunginhallitus henkilöstörekisterin rekisterinpitäjänä oikeuttaa henkilöstöjohtajan luovuttamaan henkilöstöä koskevat henkilötiedot ja muut tiedot hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun

3. merkitä tiedoksi, että voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitettu selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista sekä tiedot henkilöstöstä valmistellaan erikseen myöhemmin päätettäväksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat