Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.1.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 29.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 1.2.2024.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2023

Kaupunginhallitus totesi itsearvioinnin tulokset vuodesta 2023 sekä keskusteli mahdollisista hallitustyön kehittämistarpeista.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaaleissa 2024, kokoonpanon muutoksia

Kaupunginhallitus muutti presidentinvaalien 2024 vaalitoimikunnan kokoonpanoa siten, että vaalitoimikunnan puheenjohtaja Jukka Pulakalle myönnettiin ero ja
hänen tilalleen valittiin Hannu Saloniemi.

Uuden palloiluareenan operoinnin vaihtoehdot

Kaupunginhallitus päätti, että uuden palloiluareenan operointimalliksi valitaan operointi kaupungin omana toimintana. Operoinnin vaihtoehdot kartoitetaan uudelleen vuoden 2026 aikana kun uudesta olosuhteesta on saatu käyttökokemuksia.

Konsernipalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteiden mukaiset konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 sekä kalustoleasinghankinnat ja todeta, että käyttötalousosan sitovia eriä ovat tulosalueiden ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut.

Talousarvion 2024 muutos, avustusmäärärahojen siirto

Kaupunginhallitus esitti, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2024 talousarviota siten, että Sivistyspalveluiden palvelualueen Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta poistetaan 42 900 euroa avustusmäärärahaa ja vastaavasti 42 900 euroa kirjataan Konsernipalveluiden palvelualueen Tilapalveluiden tulosalueelle vuokratuottojen tuloarvion vähennykseksi.

Muutos Nokia Oyj:n, Nokian kaupungin ja JM Suomi Oy:n välillä allekirjoitettuun kiinteistön kaupan esisopimukseen

Kaupunginhallitus

  1. hyväksyi liitteenä olevan kiinteistön kaupan esisopimuksen muutossopimuksen liitteineen,
  2. totesi, että siltä osin kuin esisopimusta ei tällä muutossopimuksella muuteta, pysyy esisopimus voimassa 20.6.2022 allekirjoitetussa muodossa,
  3. valtuutti kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa muutossopimukseen ja sen liitteisiin teknisiä korjauksia, ja
  4. valtuutti kaupunkikehitysjohtajan hyväksymään esisopimuksen ja muutossopimuksen mukaiset lopulliset kiinteistökaupat 20.6.2022 allekirjoitetun esisopimuksen liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla on oikeus tehdä lopullisiin kauppakirjoihin vähäisiä, tulevasta asemakaavasta ja maankäyttösopimuksesta johtuvia muutoksia sekä teknisiä korjauksia kauppojen täytäntöönpanovaiheessa.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kertapalkkiot toimielimen kokoukseen osallistumisesta

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. paikallinen virka- ja työehtosopimus hyväksytään,
  2. sopimus viranhaltijoiden ja työntekijöiden kertapalkkiosta tulee voimaan 1.2.2024 alkaen ja
  3. sopimus korvaa Nokian kaupungilla tehdyn päätöksen viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta kertapalkkiosta 12.8.2019, 209§.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat https://nokia.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm