Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.8.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 28.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 31.8.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevan valituksen johdosta, Nokian satama ja kylpyläalue

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevan valituksen johdosta, Nokian matkakeskus

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Nokianvirran ja Kankaantaan kouluinvestoinnit

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää aikaisemmasta päätöksestään 12.11.2018 § 86 poiketen, että Nokianvirran ja Kankaantaan koulut rakennetaan erillisinä kouluina.

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040+ luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa edellä olevan vastauksen Tampereen seudulle Nokian kaupungin lausuntona.

Osavuosikatsaus 01-06/2023

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi riskienhallinnan raportin

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat