Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.9.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 27.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 1.10.

Ajanvarauskäytännöt ja hoitoon pääsy Nokian terveyskeskuksessa – jatkoselvitys aluehallintovirastolle

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa liitteenä olevan selvityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle selvitys- ja selityspyyntöön LSSAVI/15284/2020

2. todeta, että aluehallintovirastolle annettavaan selvitykseen liitetään raportti puheluista tilanteen 30.9.2021 mukaisesti.

Talouden kuukausikatsaus 8/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen elokuulta 2021.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä talousarvioon 2021 seuraavat muutokset:
₋ Terveyspalveluiden tulosalue, perusterveydenhuoltoon koronakustannukset, toimintamenojen lisäys 1 000 000 euroa
₋ Terveyspalveluiden tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun ostoihin toimintamenojen lisäys 6 990 000 euroa
₋ Ikäihmisen palveluiden tulosalue, toimintamenojen lisäys 250 000 euroa
₋ Perhepalveluiden tulosalue, toimintatuottojen lisäys 100 000 euroa
₋ Vammaispalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennykset 200 000 € kustannuspaikalta 3410 subjektiiviset vammaispalvelut ja kustannuspaikalta 3420 määrärahasidonnaiset vammaispalvelut 150 000 euroa
₋ Kaupunkikehityspalvelut, maankäytön tulosalue, toimintatuottojen lisäys 5 000 000 euroa
₋ Kaupunkikehityspalvelut, infrapalveluiden tulosalue, toimintamenojen lisäys 323 000 euroa
₋ Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue, tilatekniikan hankeryhmän investointimäärärahojen lisäys 3 488 000 euroa: Hyvinvointikeskus 1 474 000 euroa, Myllyhaan koulu 724 000 euroa, Tervasuon koulu ja päiväkoti 323 400 euroa, Emäkosken koulu 967 000 euroa.

Elinkeinopoliittisen työryhmän kokoonpano

Kaupunginhallitus päätti

1. että luottamushenkilöistä ryhmään nimetään luottamustoimiaseman perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja

2. että viranhaltijaedustajiksi ryhmään nimetään kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja ja elinkeinojohtaja, joka toimii myös ryhmän sihteerinä

3. samalla todeta Nokian Yrittäjät ry:n ryhmään nimeämät neljä edustajaansa.

Henkilöstön tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvät menettelytavat

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstön tieto- ja yksityisyydensuojan menettelytavat

2. että henkilöstöjohtajalla on oikeus tehdä asiakirjaan vähäisiä tarkennuksia ja

3. todeta, että uusista mahdollisista henkilöstön tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvistä kaupungin toimintatavoista sovitaan erikseen yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Vaalipäivän äänestyspaikat aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti määrätä vaalipäivän äänestyspaikat Nokialla aluevaaleissa 2022 seuraavasti:

001 Keskusta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
002 Kankaantaka Kankaantaan koulu
003 Myllyhaka Myllyhaan koulu
004 Asemantaka Alhoniityn koulu
005 Haavisto Harjuniityn koulu
006 Koskenmäki Nokian koulu
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu
008 Siuro Linnavuoren koulu
009 Tottijärvi Tottijärven koulu
010 Vihola Viholan koulu

Yleiset ennakkoäänestyspaikat aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti määrätä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla aluevaaleissa 2022 seuraavasti:

Prisma Kauppakeskus
Aukioloajat:
12.1. – 14.1.2022 kello 09.00-20.00
15.1. – 16.1.2022 kello 10.00-16.00
17.1. – 18.1.2022 kello 09.00-20.00

K-Citymarket Kauppakeskus
Aukioloajat:
12.1. – 14.1.2022 kello 09.00-20.00
15.1. – 16.1.2022 kello 10.00-16.00
17.1. – 18.1.2022 kello 09.00-20.00

Brado Oy:n oikaisuvaatimus Nokian kaupungin kosteuden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijan puitejärjestelyn hankintapäätökseen

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että hankinnassa on toimittu hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua noudattaen

2. todeta, että edellä selosteessa kuvatuilla perusteluilla Brado Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa tai täydentää talousjohtajan 20.8.2021 tekemää päätöstä miltään kohdin ja

3. että Brado Oy:n 3.9.2021 jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja talousjohtajan 20.8.2021 tekemä päätös kosteuden ja puhtaudenhallinnan asiantuntija, palveluntuottajien valinta pysyy sellaisenaan voimassa.

Lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi.

Valtuutettu Juha Toivaisen valtuustoaloite kiireettömän sairaanhoidon saavutettavuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat