Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.5.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 27.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.5.

Kirjaston palveluverkkoselvitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. kirjaston palveluverkkoa kehitetään vaihtoehdon 2 mukaisesti
2. uutta kirjastoautoa ei hankita. Nykyistä kirjastoautotoimintaa supistetaan ja nykyistä kirjastoautoa käytetään enintään vuoden 2026 loppuun asti, jos autolle ei ole tarvetta tehdä merkittäviä korjauksia
3. Linnavuoren kirjaston toiminta muutetaan kevyeksi omatoimikirjastopisteeksi Siuro-Linnavuoren alueelle vuoden 2026 loppuun mennessä
4. pääkirjaston aukioloja laajennetaan vapautuvan resurssin ja omatoimipalvelun kehittämisen
myötä
5. kirjaston palveluverkon vaihtoehdon 2 pohjalta tehdyn kehittämissuunnitelman kautta tuodaan talousarvioon 2025 sekä tuleviin talousarvioihin investointiesityksiä ratkaistavaksi.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleissa 2024, kokoonpanon muutoksia

Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti muuttaa europarlamenttivaalien 2024 vaalilautakunnan kokoonpanoa seuraavasti:
-äänestysalue 005 Haavisto vaalilautakunnan 2. varajäsenelle Viljami Riihimäelle myönnetään ero.

Nokia-mitalin myöntäminen vuonna 2024

Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti
1. myöntää Nokia-mitalin BC Nokia Näädät Oy:lle
2. todeta, että mitali luovutettiin joukkueen Suomen mestaruusjuhlan yhteydessä 26.5.2024.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen.

Esityksen tekeminen sisäministeriölle pysäköintivirhemaksun korottamisesta Nokian kaupungin alueella

Kaupunginhallitus päätti
1. tehdä sisäministeriölle liitteen mukaisen esityksen, että pysäköintivirhemaksu Nokian kaupungin alueella korotetaan 50 euron suuruiseksi
2. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Paikallisten virka- ja työehtosopimusten irtisanominen Tampereen seudun työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön osalta

Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen seudun työllisyysalueelle siirtyvää henkilöstöä koskettaneet työnantajan ja järjestöjen väliset paikalliset virka- ja työehtosopimukset irtisanotaan työnantajan toimesta päättymään 31.12.2024.

Kuorma-auton hankinta

Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti keskeyttää hankinnan, koska hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-417-1-85, 536-417-1-95 ja 536-14-6-1 asemakaavan muuttamista, Nokia Oyj, Kartanonranta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistön 536-14-6-1-M501 asemakaavan muuttamista, JM Suomi Oy, Kartanonranta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan kiinteistöt 536-14-6-1, -9902-0 sekä määräalat kiinteistöistä 536-014-9901-0, 536-014-9903-0, 536-014-9908-0, 536-417-1-85, 536-417-1-95, 536-417-3-1, 536-417-3-2, 536-423-2-323 ja 536-426-1-158

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

1. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen muutettuna siten, asemakaavamääräysten mukaan kussakin korttelissa yksiöitä saa olla enintään 30 % asunnoista ja asuntojen keskikoon tulee olla vähintään 45 m2
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että Nokian kaupungin ja Nokia Oyj sekä Nokian kaupungin ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Nokian Kartano välisten maankäyttö- ja luovutussopimusten 9.3 kohdassa tarkoitetun kunnallistekniikan rakentamisen edellyttämä määräraha otetaan huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa
3. todeta, että pöytäkirjaan liitetään päivitetty kaavakarttaehdotus sekä 2 kohdassa tarkoitetut maankäyttö- ja luovutussopimukset.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-1-3-11-M501, 536-1-3-11-M503 ja 536-1-9901-0 asemakaavan muuttamista, Emäkoskentie 1

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 3 tontti 11

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Jäsenen ja mahdollisen varajäsenen valinta Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon toimikaudelle 2024 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon yhden jäsen ja tarvittaessa varajäsen toimikaudeksi 2024 – 2025.

Osavuosikatsaus 1-3/2024

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien lomautusten välttämisen, sekä selvittäminen mahdollisen resurssin käyttöön koululaisten mielekkään loma-ajan ohjaamiseen sekä niin sanottuun puistoruokailuun kesäajalle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Teresa Kvickin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alle 18-vuotiaiden harrastustilojen tilavuokria

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Minna Kallioharjun valtuustoaloite graffitiseinä Nokialle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Koripallon Suomen mestaruudesta palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita BC Nokian miesten joukkueen 3000 euron joukkueelle maksettavalla stipendillä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat