Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.3.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 27.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.3.

Henkilöstöraportti 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2022 tiedokseen.

Tilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi tietosuojatilinpäätöksen vuodelta 2022

2. hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi

3. että vuoden 2022 tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 10 563 590,87 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 10 496 382,91 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi

5. oikeuttaa talouspalvelut tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä ja

6. esittää tilinpäätöksen valtuuston hyväksyttäväksi tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Talouden kuukausikatsaus 1-2/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen tammi-helmikuulta 2023.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen sekä laitosäänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää eduskuntavaalien 2023 vaalilautakuntia seuraavasti:

-äänestysalue 004 Asemantaka vaalilautakunnan jäsenelle Auli Aaltoselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Sari Iiponen
-äänestysalue 005 Haavisto vaalilautakunnan jäsenelle Essi Järviselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Tuula Kallio-Bezemer
-äänestysalue 010 Vihola vaalilautakunnan puheenjohtajalle Jasmiina Sillanpäälle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Saana Tuhkanen
-äänestysalue 010 Vihola vaalilautakunnan jäsenelle Sami Lappalaiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Marko Jaskari, ja
-äänestysalue 010 Vihola vaalilautakunnan 5. varajäsenelle Janne Ala-Heikkilälle myönnetään ero.

2. todeta, että vaalilautakuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä,

3. todeta, että aiemmin todettujen paikkojen lisäksi eduskuntavaaleissa 2023 laitosäänestys toimitetaan hoivakoti Villa Koskessa, ja että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Eropyyntö varavaltuutetun ja kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä, Kotiranta Ilkka

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Ilkka Kotirannalle eron varavaltuutetun tehtävästä

2. myöntää Ilkka Kotirannalle eron kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä

3. todeta Ilkka Kotirannan luottamustoimen varavaltuutettuna ja kaupunkikehityslautakunnan varajäsenenä päättyneen

4. päättää valita kaupunkikehityslautakuntaan uuden varajäsenen Ilkka Kotirannan tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunginvaltuuston 20.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 20.3.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Hannele Kuuselan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta Penttilän puistoon

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Minna Kallioharjun valtuustoaloite graffitiseinä Nokialle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi elokuu 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen ja Nokian vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ennaltaehkäisevän mielenterveysnäkökulman vahvistamisesta Nokian kaupungin työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi elokuu 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Marko Asellin ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoidon aseman parantamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat