Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.1.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 27.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 31.1.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2019

Kaupunginhallitus päätti käydä keskustelun kaupunginhallituksen itsearvioinnin tuloksista ja toiminnan kehittämisestä.

Myllyhaan koulun KVR-urakan hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti
1. valita Myllyhaan koulun KVR-urakan toteuttajaksi Rakennusliike Lapti Oy:n
2. todeta, että EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. todeta, että hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken
4. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Lujatalo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Emäkosken koulun KVR-urakan hankintapäätöksestä

Kaupunginhallitus päätti hylätä Lujatalo Oy:n 30.12.2019 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana edellä selosteessa kuvatuilla perusteluilla.

Peab Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Emäkosken koulun KVR-urakan hankintapäätöksestä

Kaupunginhallitus päätti hylätä Peab Oy:n 27.12.2019 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana edellä selosteessa esitetyillä perusteluilla.

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa korttelin 6 tontti 1

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 19. kaupunginosan korttelin 6 tonttia 1.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat