Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.9.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 26.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.9.

Nokian kaupunginhallitus kuvattuna kaupunginhallituksen kokoushuoneessa..

Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon jäseneksi Piia Tirrosen ja Tanja Hakalan

2. nimetä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon jäseneksi Tarja Pukurin ja Ilkka Kotirannan.

Keskustan nuorisotilan ratkaisu

Kaupunginhallitus päätti

1. palauttaa asian sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi ja

2. todeta, että asia käsitellään vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

MAL4-sopimuksen seuranta vuodelta 2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi.

Nokian kaupunginvaltuuston huoneentaulu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Nokian kaupunginvaltuuston huoneentaulun.

Lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2021 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti tyytyä saamaansa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ja lisätä PTS:n mukaisten investointien työsuunnitelmaan Paloaseman energiainvestoinnin jatkamisen sekä esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1) myöntää konsernipalvelujen palvelualueen ateria- ja siivouspalvelut tulosalueelle 290 000 euron lisämäärärahan elintarvike- ja työvoiman vuokrauksen kustannuksiin
2) myöntää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueelle 100 000 euron lisämäärärahan kaavoituksen kustannuksiin
3) lisää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueelle 2 500 000 euron tuloarviota
4) myöntää kaupunkikehityspalvelujen infrapalvelujen tulosalueelle 500 000 euron lisämäärärahan kunnossapidon kustannuksiin
5) lisää sivistyspalvelujen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 75 000 euroa tuloarviota maksutuottoihin
6) myöntää sivistyspalvelujen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 150 000 euroa lisämäärärahan palvelujen ostoihin
7) myöntää sivistyspalvelujen opetuksen tulosalueelle 588 000 euroa lisämäärärahan henkilöstökuluihin
8) myöntää sivistyspalvelujen opetuksen tulosalueelle 40 000 euroa lisämäärärahan palvelujen ostoihin koulukuljetuksiin
9) lisää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 2 100 000 euroa tuloarviota toimintatuloihin
10) myöntää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 3 500 000 euroa lisämäärärahan erikoissairaanhoidon PSHP:n kustannuksiin
11) myöntää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 2 500 000 euroa lisämäärärahan erikoissairaanhoidon muihin kuin PSHP:n kustannuksiin
12) myöntää perusturvapalvelujen perhepalvelujen tulosalueelle 200 000 euroa lisämäärärahan lastensuojelun avohoidon ostopalvelun kustannuksiin
13) myöntää perusturvapalvelujen ikäihmisten palvelujen tulosalueelle 100 000 euroa lisämäärärahan vuokratyövoiman kustannuksiin
14) lisää perusturvapalvelujen vammaispalvelujen tulosalueelle 100 000 euroa tuloarviota toimintatuottoihin
15) myöntää perusturvapalvelujen vammaispalvelujen tulosalueelle 600 000 euroa lisämäärärahan ostopalvelun kustannuksiin
16) lisää talousarvioon valtionosuuksia 670 446 euroa
17) lisää verotulojen tuloveroarviota 3 143 000 euroa, kiinteistöveroarviota 500 000 euroa ja yhteisöveroarvioita 1 000 000 euroa eli yhteensä 4 643 000 euroa verotuloja
18) vähentää poistojen määrärahoja opetuspalvelujen tulosalueelta 92 400 euroa, tilapalvelujen tulosalueelta 309 000 euroa ja infrapalvelut tulosalueelta 1 031 700 euroa sekä lisää poistojen määrärahaa varhaiskasvatuksen tulosalueelle 21 400 euroa
19) myöntää lisää investointimäärärahoja maankäytön tulosalueelle 40 000 euroa ja tuloarviota 459 000 euroa
20) vähentää tilapalvelujen investointimäärärahoja 9 801 000 euroa.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat