Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.4.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 26.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.4.

Varhaisen välittämisen malli 1.5.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä varhaisen välittämisen mallin päivitetyn ohjeen liitteen mukaisesti

2. että päivitetty varhaisen välittämisen malli otetaan käyttöön 1.5.2021 alkaen

3. että henkilöstöjohtaja oikeutetaan antamaan varhaisen välittämisen mallia koskevia tarkentavia ohjeita kaupungin johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän käsittelyn jälkeen sekä

4. todeta, että päivitetty varhaisen välittämisen mallin ohje korvaa aiemmat varhaisen välittämisen ohjeet.

Perillisittä 19.5.2020 kuolleen henkilön omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta 19.5.2020 kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta käytettäväksi kulttuuriin liittyvin tarkoituksiin luovutettavaksi Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahastolle.

Talouden kuukausikatsaus 3/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen maaliskuulta 2021.

Nokian Jäähalli Oy:n hakemus konsernitilin luottolimiitin väliaikaisesta ylitysoikeudesta

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokian Jäähalli Oy:lle konsernitilin sisäiselle, 150 000 euron luottolimiitille määräaikaisen ylitysoikeuden 285 000 eurolla ajanjaksolle 1.5.2021 – 31.8.2021 siten, että luottolimiitin ja ylitysoikeuden kokonaissumma voi olla enintään 435 000 euroa,

2. että luottolimiitin ylitysoikeuden osuudelta peritään 2%:in korko,

3. todeta, että tämä päätös korvaa aiemmin tehdyt päätökset konsernitilin
sisäisestä luottolimiitistä ja

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden lausuntopyyntö lautamiesten lukumäärästä

Kaupunginhallitus päätti

1. esittää lausuntonaan, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa Pirkanmaan käräjäoikeuden esitykseen lautamiehien lukumäärästä.

2. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:

– äänestysalue 008 Siuro vaalilautakunnan puheenjohtajalle Reeta Heikkiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Kirsi Kallio
– äänestysalue 009 Tottijärvi vaalilautakunnan 4. varajäsenelle Helena Kortesmäelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Seija Partanen
– äänestysalue 009 Tottijärvi vaalilautakunnan 3. varajäsenelle Terttu Pelvolalle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Kirsti Vellonen

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, Luukko Tarja

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tarja Luukolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Tarja Luukon luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden 2. varajäsenen Tarja Luukon tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksen 16.8.2021 klo 18 sen lisäksi mitä aiemmin on päätetty vuoden 2021 kokouksista.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat