Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 26.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 30.10.

Talouden kuukausikatsaus 9/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen syyskuulta 2020.

Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon liitteen mukaisesti valtiovarainministeriölle.

Tiedonhallintalain täytäntöönpano Nokian kaupungissa

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tiedonhallintamallin valmistelun ja todeta, että se tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi erikseen.

Peab Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksen KVR-urakan hankintapäätöksestä

Kaupunginhallitus päätti hylätä Peab Oy:n 29.9.2020 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana liitteessä esitetyillä perusteluilla.

Vastine markkinaoikeudelle Peab Oy:n valituksesta koskien Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksen KVR-urakan hankintapäätöstä

Kaupunginhallitus päätti

että vastineessaan kaupunki pyytää, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja myöntää täytäntöönpanoluvan hankintapäätökselle sekä velvoittaa Peab Oy:n korvamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut

antaa markkinaoikeudelle liitteen mukaisen vastineen Peab Oy:n valituksen johdosta.

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Viinikanniemi

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee 6. kaupunginosan kortteleita 163 – 166 ja katualuetta, virkistysaluetta sekä vesialuetta.

Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,00.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen 1,00
vakituiset asuinrakennukset 0,55
muut asuinrakennukset 1,40
rakentamattomat rakennuspaikat 6,00
voimalaitosrakennukset 3,10
yleishyödylliset yhteisöt 0,00

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat