Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.4.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 25.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 29.5.

Jäsenen nimeäminen Vihnusrinnesäätiön hallitukseen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä kaupungin edustajaksi Vihnusrinnesäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle
2022 – 2023 Sisko Nevalan ja

2. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ringeten suomenmestaruudesta palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita Nokian Urheilijoiden naisten ringettejoukkueen 3000 euron joukkueelle maksettavalla stipendillä.

Konsernilainan myöntäminen Nokian Vesi Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää velkakirjaluonnoksen mukaisesti Nokian Vesi Oy:lle 5 500 000 euron konsernilainan 1,6 % kiinteällä korolla 10 vuoden laina-ajalle, lyhennykset ja koronmaksut 6kk välein

2. että lainan maksatuksen ehtona on, että Nokian Vesi Oy panttaa lainan vakuudeksi yrityskiinnityspanttikirjan 6 000 000 euroa

3. ja että järjestelyn vaikutukset antolainasaamisten ja lainakannan muutoksiin huomioidaan talousarvion ja taloussuunnitelman rahoituslaskelmassa

4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään velkakirjaan ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia sekä kaupungin rahoituskustannusten oleellisesti muuttuessa ennen lainan maksatusta tarkistamaan lainan korkoa ylöspäin ja allekirjoittamaan velkakirjan.

Lausunnon antaminen, Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva vuosille 2030 ja 2050 sekä tiekartta toteutukselle

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Tampereen kaupunkiseudun lausuntopyyntöön kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Viinikanniemen asemakaava-alueen AO-tonttien toisen luovutuserän pohjahinnat

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä toisen luovutuserän pohjahinnat liitteen mukaisesti

2. että pohjahinnat toisen luovutuserän osalta julkistetaan tonttien tullessa myyntiin.

Asemakaavan muutos 536-10-30-4 ja 536-10-30-5, Kivimiehenkatu

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 10.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Valtuutettu Kaisu Paloheimon ym. valtuustoaloite koululaisten aamupäivätoiminnan aloittamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat