Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.8.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 24.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.8.

Infrapalveluiden johtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa infrapalveluiden johtajan viran haettavaksi

2. että virka täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

3. että infrapalveluiden johtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja hyvä toimialan tuntemus

4. että infrapalveluiden johtajan viran hakuilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivuilla, kuntarekry.fi:ssä sekä työvoimahallinnon palvelujärjestelmässä (www.mol.fi). Lisäksi hakuilmoitus tai lyhennelmä/viittaus hakuilmoitukseen julkaistaan ainakin seuraavissa lehdissä: Aamulehti ja Rakennuslehti

5. että kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän, joka toimii infrapalveluiden johtajan valintaa valmistelevana työryhmänä. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Anneli Lehtosen, Esa Alanteen, Johanna Peuralan ja Jari Haapaniemen sekä, että Jari Haapaniemi toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana.

6. että infrapalveluiden johtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Elinkeinojohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa elinkeinojohtajan viran uudelleen haettavaksi

2. että aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon uudessa haussa ilman eri hakemusta.

Poutuntien kiinteistöjen 536-1-22-1, 536-1-22-2, 536-1-22-3 ja 536-1-22-4 vuokraoikeuksien
kauppa

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vuokraoikeuksista tehtävän kaupan ja liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää 7.9.2020 990 000 euron suuruisen lisämäärärahan kuluvan vuoden lisätalousarvioon vuokraoikeuksien kauppaa varten

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan teknisiä tai vähäisiä korjauksia.

Vuoden 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen
perusosa

Kaupunginhallitus päätti

1. tyytyä peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksia koskeviin päätöksiin vuodelle 2020

2. että muutokset valtionosuuksissa huomioidaan lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Talouden kuukausikatsaus 7/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen heinäkuulta 2020.

Uuden kirjastoauton sisällyttäminen Nokian kaupungin investointiohjelmaan vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tulevassa talousarviovalmistelussa, että
uuden kirjastoauton hankinta sisällytetään vuoden 2022 investointisuunnitelmaan.

Osavuosikatsaus 1-6/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisätalousarvio 2020

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä muutokset
talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020 – 2022 liitteiden ja oheismateriaalin
mukaisesti ja lähettää ne tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja asettaa liitteen mukaiset ohjeet, taloudelliset tavoitteet ja tulo- ja menokehyksen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset tulo- ja menokehykseen valtion talousarviovalmistelusta saatavien lisätietojen niin edellyttäessä.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä
hallintosäännön muuttamisen liitteen mukaisesti ja että muutokset tulevat voimaan 21.9.2020.

Lausunnon anto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto antaa perusturvalautakunnan päätöksen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koronapandemian aikaisesta perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden alasajosta, täydentävä selvitys

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä annetun täydentävän selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen.

Koronaviruspandemian tilannekuva
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat