Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.4.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 24.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.4.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Timo Anttilan vaalikelpoisuuden menetys

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Timo Anttilan menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Timo Anttilan luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen Timo Anttilan tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025.

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 ja valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan kaudelle 2023–2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2023 – 2025.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan kaudelle 2023–2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2023 – 2025.

Nokian kaupungin kulttuuriohjelma Juurevasti urbaani Nokia 2030

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupungin kulttuuriohjelman ”Juurevasti urbaani Nokia 2030”.

Osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos, Harjuniityn seisake

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston 17.4.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 17.4.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite suojavaatekorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat