Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.3.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 24.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.3.

Koronavirusepidemian aikaisten poikkeusolojen vaikutukset kaupungin toimintaan, mahdollisten yhteistoimintamenettelyjen käynnistäminen eräiden henkilöstöryhmien osalta

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaan käynnistää yhteistoimintaneuvottelut niiden henkilöiden osalta, joiden työnteko on keskeytynyt yksiköiden sulkemisen tai toiminnan volyymin merkittävän pienentymisen vuoksi siltä osin kuin henkilölle ei ole osoittaa muuta työtä.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Varahaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksuperusteiden määräaikainen muutos koronavirustilanteen vuoksi

Kaupunginhallitus päätti

1. muuttaa varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteita määräaikaisesti ajalle 18.3.2020 -30.4.2020 siten, että huoltajan sitoutuessa varhaiskasvatuspalveluiden ohjeistamalla ilmoitusmenettelyllä lapsen poissaoloon varhaiskasvatuksessa ajanjaksoille 18.3. – 31.3.2020 ja/tai 1.4. – 13.4.2020 ja/tai 14.4.- 30.4.2020 asiakasmaksu hyvitetään ja

2. muuttaa varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteita siten, että lapsen tuntiperusteista sopimusta voi poikkeuksellisesti muuttaa varhaiskasvatuspalveluiden ohjeistamalla ilmoitusmenettelyllä 1.4.2020 alkaen yhdeksi kalenterikuukaudeksi kerrallaan ajalle 1.4.-30.4.2020 ja 1.5 – 31.5.2020 ja

3. koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksu hyvitetään sivistyspalveluiden ohjeistuksen mukaan ilmoitettujen poissaolevien lasten osalta poikkeusaikana 23.3.2020 alkaen, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes valtioneuvoston asettamat rajoitustoimenpiteet perusopetuksen osalta ovat päättyneet.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat