Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.1.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 24.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.1.

Verte Oy:n hallituksen jäsenen valinta, toimintaohjeen antaminen

Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita Verte Oy:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Timo Sokan Jari Kinnusen tilalle.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen strategiatyöpaja 28.3.2022

Kaupunginhallitus päätti

1. osallistua kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteiseen strategiatyöpajaan 28.3.2022

2. että työpajaan osallistuu kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja kaupunginjohtaja

3. että kaupunki maksaa työpajasta oman käytäntönsä mukaisen kokouspalkkion ja kustannuskorvaukset ja

4. että kaupunginhallituksen kokous 28.3.2022 alkaa klo 13.30 ja se pidetään Tampere-talossa. Kokous pidetään kuitenkin sähköisenä kokouksena, mikäli koronatilanne sitä edellyttää.

Kahden sosiaalityöntekijän toimen muuttaminen viraksi

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kahden sosiaalityöntekijän (vakanssinumerot 48390019 ja 48390010) toimet viroiksi.

Nokian kaupungin vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen mukaisesti ja

2. että toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2022.

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a § :n velvoitteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden suojaaminen covid 19-taudilta

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat ja toiminnot, joissa työskentelevältä henkilöstöltä edellytetään tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamaa suojaa covid-19-tautia vastaan määritellään liitteenä olevan ohjeen 17.1.2022 mukaisesti. Kyseisissä tehtävissä saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on suoja covid-19-tautia vastaan.

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan ohjeen 18.1.2022 ja todeta, että ohjetta tarkennetaan tarvittaessa ja

3. että tämä päätös on voimassa 31.12.2022 saakka.

Maankäyttösopimus koskien kiinteistön 536-4-42-7 asemakaavan muuttamista, Pinsiöntie 23

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 42 tontti 7

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 8.9.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee 4. kaupunginosan korttelin 42 tonttia 7 ja katualuetta.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat