Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.8.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 23.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.8.

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kaupunginhallituksen edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat lautakuntiin toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023 seuraavasti:

Kaupunkikehityslautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Pekka Mellin Marko Asell

Sivistyslautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Kaisa Räsänen Niina Melkko

Perusturvalautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Juha Toivainen Jani Erola

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Anneli Lehtonen Anne Nyman

Jäsenen valinta Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021 – 31.12.2022

Kaupunginhallitus päätti nimetä Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.12.2022 seuraavat henkilöt:

Jäsen: Varajäsen:
Marko Honkanen (VAS) Eleanora Mäkinen (VAS)

Kaupungin edustajien valinta tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin sekä toimintaohjeiden antaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet yhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä ja jäsenten valinnasta seuraavasti:

Nokian Vesi Oy
Pj. Jarmo Kork
Vpj. Jukka Pulakka
Terttu Mäkinen
Marko Honkanen
Mari Ahokas

Nokian Vuokrakodit Oy
Pj. Mika Laakso
Vpj. Jari Tuominen
Pia Heinonen
Tuula Kallio-Bezemer

Verte Oy
Pj. Juho-Pekka Peltola
Vpj. Simo Pokki
Jari Kinnunen
Laura Lehtinen
Tiina Laakkonen

Jäähalli Oy
Pj. Markku Kujansuu
Vpj. Mira Aalto
Piia Kaunisto
Otto Faven
Kalle Innanmaa

Kaupungin edustajien valinta eräiden yhtiöiden yhtiökokouksiin sekä toimintaohjeiden antaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä kaupunginjohtajan tai hänen valtuuttamansa edustamaan Nokian kaupunkia osakkuus- ja yhteisyhteisöjen, Tredu Kiinteistöt Oy:n sekä muiden yhtiöiden yhtiökokouksissa toimikaudella 1.8.2021-31.5.2023

2. nimetä isännöitsijä Petri Uosukaisen ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtajan valtuuttaman muun henkilön, edustamaan Nokian kaupunkia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa (pl. Tredu Kiinteistöt Oy), joissa kaupungilla on osakkeita toimikaudella 1.8.2021 – 31.5.2023 ja

3. antaa yhtiökokousedustajille mahdolliset toimintaohjeet.

Kaupungin edustajien valinta eräisiin yhdistyksiin ja säätiöihin sekä toimintaohjeiden antaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat em. yhdistysten ja säätiöiden vuosi- ja muihin toimielinten kokouksiin sekä nimetä säätiöiden hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2021–2023 seuraavasti:

Tampereen Kauppakamari (1+1 kokousedustaja):
Tiina Laakkonen varalla Tiina Rinne-Järvensivu

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys (2+2 kokousedustajaa):
Kari Paalijärvi
Tapio Malmi
Sami Lappalainen
Hanna-Leena Kuisma

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry (1+1 kokousedustajaa):
Mikko Pohjamo varalla Mari Ahokas

Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistys (1 kokousedustaja):
Jenni Rantala

Nokian ja Pirkkalan Nuorisoasunnot ry (1 kokousedustaja):
Pj. Markku Niskanen

Nokian Ajoharjoitteluratasäätiö (5 jäsentä edustajistoon):
Olli Lahti
Marko Asell
Juha Toivonen
Martti Toiminen
Tytti Artkoski

Nokian Ajoharjoitteluratasäätiö (1 jäsen hallitukseen):
Lauri Huttunen

Vihnusrinnesäätiö (3 jäsentä hallitukseen):
Pj. Tuija Sarjanen
Sami Martikkala
Jussi Räsänen

2. antaa kokousedustajille mahdolliset toimintaohjeet.

Kaupunginhallituksen työnantajaedustajien nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti yksimielisesti nimetä Nea Lehmussaaren ja Anne Nymanin edustamaan työnantajaa laajennetussa yhteistoimintaryhmässä sekä pääsopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa kaupunginhallituksen toimikauden 1.8.2021 – 31.5.2023 ajaksi.

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023

2. valita vanhusneuvostoon järjestöjen esitysten mukaisesti jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Eläkeliitto Pirkkala-Nokia ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Matti Honkaniemi Tuula Jokinen

Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Hans Lönnqvist Matti Vasara

Nokian Eläkeläiset ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Ilkka Kotiranta Matti Haapala
Mervi Veijola Raimo Sorsa

Nokian Eläkkeensaajat ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Anneli Toikka Pirjo Oinonen
Eero KH Lämsä Matti Päivärinta

Nokian Kansalliset Seniorit ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Pirkko Peura Kristiina Jaatinen
Tarja Pukuri Pirkko Hälli
Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Kaarina Kuisma Marjut Hovi

Nokian Sotaveteraanit ry
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Marjatta Rautalin Seija Vuorinen

Nokian seurakunta
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Hannele Koivisto Heidi Juvonen

SPR:n Nokian osasto
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Rauno Mörö Mirja Vehmaro

3. että vanhusneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot maksetaan soveltaen hallintosäännön 170 §:n mukaista toimikunnan kokouspalkkiota. Lisäksi kaupunginhallitus päättää maksaa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 200 euron erillistä vuosipalkkiota.

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023

2. valita vammaisneuvostoon vammaisyhdistysten esityksen mukaisesti kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Pirkanmaan Neuroyhdistys ry Pirkanmaan Neuroyhdistys ry
Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsenen:
Pia Tirronen Pentti Matikka

Nokian Invalidit ry Nokian Näkövammaiset ry
Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsenen:
Pertti Leppänen Raija Hietala

Nokian Reuma ja Tules ry Miete ry Nokian Reuma ja Tules ry Miete ry
Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsenen:
Sirkka Painilainen Maija Pärssinen

3. valita lisäksi vammaisneuvostoon jäseneksi ja heille henkilökohtaiseksi varajäseneksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Tanja Hakala (SDP) Heini Koski-Säntti (SDP)
Kari Saarinen (PS) Pia Heinonen (PS)
Eleanora Mäkinen (VAS) Vesa Jormanainen (VAS)

4. että vammaisneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot maksetaan soveltaen hallintosäännön 170 §:n mukaista toimikunnan kokouspalkkiota. Lisäksi kaupunginhallitus päättää maksaa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 200 euron erillistä vuosipalkkiota.

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan asettaminen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus päätti nimetä sisäisen tarkastuksen toimikuntaan puheenjohtajaksi kaupunginjohtajan ja jäseneksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja ostopalvelun kautta sisäisen tarkastajan sekä sihteeriksi erityisasiantuntijan.

Edustajien nimeäminen kuntapäiville 5.10.2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat ja varaedustajat kuntapäiville seuraavasti:

Edustajat: Varaedustajat:
Anneli Lehtonen Nea Lehmussaari
Pekka Mellin Juha Toivainen

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 8.9.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti yksimielisesti nimetä edustajat ja varaedustajat kuntapäiville seuraavasti:

Edustajat: Varaedustajat:
Anneli Lehtonen Nea Lehmussaari
Pekka Mellin Juha Toivainen

Sivistysjohtajan valinnan vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa KM Mika Seppäsen valinnan sivistysjohtajan virkaan.

Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry:n anomus Vaelluskalatiet Kokemäenjokeen -hankkeesta

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää 3 000 euron esirahoituksen Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry:lle Vaelluskalatiet Kokemäenjokeen -hankkeelle kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1011 (avustukset) edellyttäen, että ½ Kokemäenjoen reitin kunnista osallistuu vastaavasti hankkeeseen sekä

2. nimetä kaupungin edustajaksi ohjausryhmään ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaaren.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistön 536-14-13-2 ja määräalan 536-14-13-1-M501 asemakaavan muuttamista sekä osan määräaloista 536-417-1-95-M612, 536-417-1-85-M601 ja 536-425-2-25-M602 asemakaavoittamista

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä maankäyttö- ja luovutussopimuksen

2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä ja vähäisiä muutoksia sopimukseen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan, korttelin 13 tontti 2, erityisalue ja liikennealue, asemakaava kaavoittamatonta alue, kiinteistöt 536-417-1-85 ja 536-425-2-25

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 26.2.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee 14. kaupunginosan korttelin 13 tonttia 2, erityisaluetta ja liikennealuetta sekä asemakaavan, joka koskee kaavoittamatonta aluetta, kiinteistöt 536-417-1-85 ja 536-425-2-25.

Asemakaavan muutos 536-14-2-4, Kartanonraitti 3

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 8.1.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Rakennustöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. rakennustöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet RKV-Tekniikka Oy, Es-Urakointi Oy ja Rakennustoimisto Hato Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Putkitöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. putkitöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet LVI Kurikka Oy, Hämeen Air Service Oy, LVI T. Kaapu Oy, Putkityö KV Oy ja Bravida Finland Oy

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat