Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.5.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 23.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.5.

Cheerleadingin maailmanmestaruuskilpailuissa menestyneen nokialaisen urheilijan palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaisen Mikko Kannasojan 500 euron henkilökohtaisella stipendillä.

Nokia-mitalin myöntäminen vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2022 – 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan toimikaudeksi 2022 – 2023

2. toimikunnan tehtävänä on käydä vuoropuhelua poliittisista linjauksista sekä linjausten yhteensovittamisesta merkittävissä ja laaja-alaisissa asioissa ennakoivasti hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa

3. että toimikunnan jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat

4. että toimikunnan jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

5. että toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin

6. että toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita

7. että valtuustoryhmän, kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen

8. että toimikunta voi kokoontua enintään 4 kertaa vuodessa sekä

9. todeta, että toimikunnan kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että kokouksesta laaditaan muistio.

Toimielinten puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2022 – 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa toimielinten puheenjohtajatoimikunnan toimikaudeksi 2022 – 2023

2. toimikunnan tehtävänä on käydä vuoropuhelua ja koordinoida kaupungin taloussuunnitteluun liittyvää poliittista päätöksentekoa hyvissä ajoin ennen toimielinten päätöksentekoa sekä kehittää poliittista päätöksentekoprosessia kaupungin eri toimielimissä

3. että toimikunnan jäseniä ovat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kaupunkikehityslautakunnan, perusturvalautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajat

4. että toimikunnan jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

5. että toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin

6. että toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita

7. että lautakunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen

8. että toimikunta voi kokoontua enintään 4 kertaa vuodessa sekä

9. todeta, että toimikunnan kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että kokouksesta laaditaan muistio.

Kiinteistökaupan esisopimus kiinteistöstä 536-14-9902-0 sekä kiinteistöjen 536-14-9901-0, 536-14-9903-0 ja 536-14-9908-0 määräaloista

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Toteuttamissopimus Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Nokian kaupungin ja Suomen valtion välillä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä päivitetyn toteuttamissopimuksen Nokian ratapihan kehittäminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä sekä
2. todeta, että uusi sopimus kumoaa aiemmin hyväksytyn (14.6.2021 § 74) sopimuksen
3. hyväksyä vuoden 2022 talousarvioon investointiohjelman muutokseksi seuraavaa:
o Hankeryhmä: Infrapalvelut
o Investointihanke: Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus
o Menot 982 822 € (vähennys 3 291 462 €)
4. huomioida sopimuksen vaatimat investointimäärärahat talousarvion suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 yhteensä 8 719 187 €
5. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään toteuttamissopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Lisämäärärahaesitys Harjuniityn monitoimikenttää varten

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin (projekti 9719) 84 000 €.

Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen valinta, Hovi Marjut

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Marjut Hoville eron rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja
2. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen Marjut Hovin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuosilta 2017 – 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen vuosilta 2017 – 2021.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat