Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.11.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 23.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.11.

Nokian rantojen käytön visio

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Nokian rantojen käytön vision ohjeellisesti siten täydennettynä, että niissä tapauksissa, joissa rantaa mukaileva reitti ei ole toteuttamiskelpoinen maastomuotojen tai selkeästi muiden yhtenäistä toteuttamista estävien seikkojen vuoksi, on kaupunki valmis myymään omistamansa maakaistaleen vapaaehtoisella kaupalla tontin osaan kuuluvaksi ilman muodostuvaa lisärakennusoikeutta.

Asemakaavan muutos 536-4-5-2, Sulkukatu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 28.5.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupunkirahaston lautakunnan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti keskustella ja ohjata lautakunnan nimeämistä suostumusten kysymistä varten sekä todeta, että kaupunginjohtajan ehdotuksesta Kordelinin säätiön hallitus on 28.10.2020 kokouksessaan nimittänyt asiamieheksi vapaa-aikajohtaja Asta Engströmin.

Suomen Hopealinja Oy:n osakkeiden ostotarjous

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tampereen kaupungin ostotarjouksen Suomen Hopealinja Oy:n osakkeista.

Konsernilainan myöntäminen Nokian Vesi Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää velkakirjaluonnoksen mukaisesti Nokian Vesi Oy:lle 2 000 000 euron konsernilainan 1,5 % kiinteällä korolla 10 vuoden laina-ajalle, lyhennykset ja koronmaksut 6kk välein

2. että lainan maksatuksen ehtona on, että Nokian Vesi Oy panttaa lainan vakuudeksi yrityskiinnityspanttikirjan 2 000 000 euroa

3. ja että antolainasaamisten muutokset huomioidaan taloussuunnitelman 2021 – 2023 rahoituslaskelmassa

4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään velkakirjaan ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia sekä kaupungin rahoituskustannusten oleellisesti muuttuessa ennen lainan maksatusta tarkistamaan lainan korkoa ylöspäin ja allekirjoittamaan velkakirjan.

Osavuosikatsaus 1-9/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Perusturvajohtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti tehdä kokouksessaan 30.11.2020 ehdotuksen kaupunginvaltuustolle perusturvajohtajan vaalista.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan liitteenä olevan järjestämissuunnitelman vuosille 2020–2025 sosiaalihuollon palveluiden osalta.

Nokian kaupungin kotouttamisohjelma

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.

Ajanvarauskäytännöt ja hoitoon pääsy Nokian terveyskeskuksessa

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa liitteenä olevan selvityksen ja selityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vastauksena Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntöön LSSAVI/15284/2020 ja

2. todeta lisäksi sisäisenä ohjeena seuraavaa:

Koronapandemia valitettavasti jatkunee vielä pidemmän aikaan, joten siitä tehtävästä ei ole nopeasti vapautumassa henkilöstöä muihin tehtäviin. Perusturvalautakunnan ja -palveluiden on tämän vuoksi jatkuvasti ja systemaattisesti seurattava palveluihin pääsyn viiveitä, ja reagoitava tarpeen mukaan nopeasti, esim. hankkimalla lisähenkilöstöä ruuhkien purkuun (esim. puheluiden takaisinsoiton nopea toteutuminen tai kausi-influenssarokotusten
toteuttaminen).

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Mika Laakso

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Mika Laaksolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

2. todeta Mika Laakson luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen Mika Laakson tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Siuroa siistimmäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat