Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.10.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 23.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.10.

Työpaikkaohjaajille maksettavat korvaukset

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä ohjeen työpaikkaohjaajilla maksettavista korvauksista ja

2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään ohjeeseen teknisiä tarkennuksia.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2026

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Lausunto esityksestä sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden päivittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti antaa esityksestä edellä olevan lausunnon.

Talouden kuukausikatsaus 9/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen syyskuulta 2023.

Kaupunginvaltuuston 9.10.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 9.10.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin hallintosäännön muuttamisesta niin, että kunnallisvaalien jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikaudet valitaan koko neljän vuoden valtuustokauden ajalle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi maaliskuu 2024 loppuun mennessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Etelä-Nokialle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Minna Kallioharjun ym. valtuustoaloite Ei Puskiaisten moottoritietä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat