Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.1.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 23.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.1.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2022

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toteuttaa itsearvioinnin vuodesta 2022 siten, että kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen viimeistään kokouksessa.

Oikaisuvaatimus varikkopäällikön hankintapäätöksestä 18.11.2022 § 19 koskien kaislaleikkurin hankintaa

Kaupunginhallitus päätti

1. kumota varikkopäällikön viranhaltijapäätöksen 18.11.2022 § 19

2. valita kaislaleikkurin toimittajaksi Kaakon Rantavaruste Oy:n.

Pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle ja yhteistoimintasopimuksen raukeaminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen raukeamisen.

Yleinen tietosuojasopimus Nokian kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä yleisen tietosuojasopimuksen liitteen mukaisesti

2. valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia tietosuojasopimukseen sekä

3. valtuuttaa hallintojohtajan päivittämään yleisen tietosuojasopimuksen liitteitä.

Talouden kuukausikatsaus 11/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen marraskuulta 2022.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.

Konsernipalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteiden mukaiset konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 sekä kalustoleasinghankinnat ja todeta, että käyttötalousosan sitovia eriä ovat tulosalueiden ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut.

Uimahallin suunnittelutoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä suunnittelutoimikuntaan Timo Lehtosen, Iinu Kuusennon, Raisa Ojalan, Teresa Kvickin ja Juha Toivaisen.

2. nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Juha Toivaisen ja varapuheenjohtajaksi Raisa Ojalan.

3. että toimikunnan esittelijänä toimii tarveselvitysvaiheen ajan liikuntapalvelupäällikkö ja hankeselvitysvaiheen ajan tilapalvelujohtaja.

Toimikunnan pysyviä asiantuntijajäseniä ovat liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie, sivistysjohtaja Mika Seppänen, tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Toimikunta päättää muiden asiantuntijoiden kuulemisista harkintansa mukaisesti.

Toimikunnan tehtävänä on vastata uimahallin tarve- ja hankesuunnitelmien laatimisesta ja esittämisestä vaihtoehtoineen päätöksentekoon 30.9.2023 mennessä.

Eropyyntö kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä, Vellonen Kari

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Kari Velloselle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valita kaupunkikehityslautakuntaan uuden jäsenen Kari Vellosen tilalle ja uuden varapuheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat