Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.8.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 22.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.8.

Hoitotyön varahenkilövakanssit

Kaupunginhallitus päätti, että terveyskeskussairaalaan perustetaan 1.8.2022 alkaen seuraavat vakanssit: yksi sairaanhoitajan työsopimussuhteinen vakanssi, yksi lähihoitajan työsopimussuhteinen vakanssi sekä vastaanottopalveluihin yksi sairaanhoitajan työsopimussuhteinen vakanssi.

Erityisavustuksella palkattujen koulukuraattorien ja koulupsykologien vakinaistaminen

Kaupunginhallitus päätti, että perustetaan kaksi (2) koulukuraattorin ja kaksi (2) koulupsykologin työsopimussuhteista vakanssia 1.8.2022 alkaen.

Lukion ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti

1. hankkia Nokian lukion ateria- ja puhtauspalvelut Pirkanmaan Voimia Oy:lta
2. hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen liitteineen
3. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa sopimukseen teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia sekä
4. todeta, että sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Nokian palloiluhallin kokonaisurakan uuden kilpailutuksen käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Nokian palloiluhallin kokonaisurakan uuden kilpailutuksen.

Talouden kuukausikatsaus 6/2022 ja 7/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen kesä- ja heinäkuulta 2022.

Yleisvaltakirjan antaminen sähköiseen kiinteistönvaihdannan palveluun

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkimittauksen esimiehelle ja tonttipäällikölle yleisvaltakirjan Maanmittauslaitoksen sähköiseen kiinteistönvaihdannanpalveluun kaupunkikehityslautakunnan 30.1.2018 § 18 ja 21.6.2022 § 182 delegoimalla toimivallalla.

Kaupungin suostumus maankäyttö- ja luovutussopimuksen ehdon edelleen siirtämiseen tonteilla 536-12-27-10 ja 536-12-27-11

Kaupunginhallitus päättää, että Nokian kaupunki suostuu Sole Invest Oy:n pyyntöön maankäyttö- ja luovutussopimuksen ehdon” Rakentamisvelvoite ja sanktio” edelleen siirtämiseen Viikin alueen tonttien 536-12-27-10 ja 536-12-27-11 myynnin yhteydessä kunkin tontin esisopimuksen mukaiselle ostajalle.

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan korttelin 70 osa, Öljytie 9 ja virkistysalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 11.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen.

Seutustrategiaehdotuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun strategiaehdotuksen liitteen mukaisesti.

Pirkanmaan paras yrityskunta – Nokian kaupungin elinkeino-ohjelma 2022 – 2030

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan elinkeino-ohjelman vuosille 2022 – 2030.

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen – Nokian kaupungin hyvinvointiohjelma 2022 – 2030

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiohjelman vuosille 2022 – 2030.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat