Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.2.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 22.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.2.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2020

Kaupunginhallitus päätti käydä keskustelun kaupunginhallituksen itsearvioinnin tuloksista ja toiminnan kehittämisestä.

Jäsenten nimeäminen Vihnusrinnesäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021 – 2022

Kaupunginhallitus päätti

nimetä kaupungin edustajiksi (3) Vihnusrinnesäätiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021 – 2022 nykyiset jäsenet eli Kaisa Räsäsen, Tuija Sarjasen ja Jami Mäkisen sekä

todeta, että valintoja tarkastellaan uudelleen kuntavaalien 2021 jälkeen.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa kuntavaaleja 2021 varten kymmenen vaalilautakuntaa ja kaksi vaalitoimikuntaa, joihin valitaan liitteessä luetellut henkilöt sekä

2. todeta, että kuntavaaleissa 2021 laitosäänestyspaikkoja ovat terveyskeskussairaalan Nokian ja Lempäälän yksiköt, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwola Nokia, Mainiokoti Nokia, Attendo Linnavuori palvelukoti, Attendo Fredrik hoivakoti, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Esperi Koti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi Koti Vihola, Siunaukselakoti sekä Ykköskoti Nokia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoa täydennetään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Lausunnon antaminen valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista.

Perusturvapalveluiden suun terveydenhuollon hammaslääkäreitä, suuhygienisteja ja hammashoitajia koskevat paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Kaupunginhallitus päätti, että sopimus astuu voimaan takautuvasti 16.2.2021 ja sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Kiinteistön myynti, Akkavuorenrinne 4

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Akkavuorenrinne 4 sijaitsevan kiinteistön 536-13-20-1 parhaimman tarjouksen tehneelle Nokian Talotekniikka Oy:lle hintaan 14 000 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Talouden kuukausikatsaus 12/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen joulukuulta 2020.

Konsernipalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteiden mukaiset konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 sekä kalustoleasinghankinnat ja todeta, että käyttötalousosan sitovia eriä ovat tulosalueiden ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut.

Eron myöntäminen sivistysjohtaja Pauliina Pikalle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Pauliina Pikalle eron sivistysjohtajan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 11.4.2021.

Sivistysjohtajan viran julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa sivistysjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassaolevana

2. että virka täytetään sopimuksen mukaan

3. että sivistysjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä toimialan tuntemus sekä vahva käytännön kokemus johtamistehtävistä

4. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään hakumenettelystä ja hakuilmoituksen tarkemmasta sisällöstä yhteistyössä haastatteluryhmän kanssa

5. että kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän, joka toimii sivistysjohtajan valintaa valmistelevana työryhmänä. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimettiin kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään Anneli Lehtosen, Raija Nurmisen, Miika Pulakan, Piila Paalasen ja Jari Haapaniemen sekä että Piila Paalanen toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana.

6. että sivistysjohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Niippa Mika

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Mika Niipalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

2. todeta Mika Niipan luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Kari Kopran Mika Niipan tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Palonen Mirka

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Mirka Paloselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Mirka Palosen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Pia Marjamaan Mirka Palosen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Kuittinen Timna

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Timna Kuittiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Timna Kuittisen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen Timna Kuittisen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskuvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Siuvo Janne

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Janne Siuvolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Jannen Siuvon luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen Janne Siuvon tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2020

Kaupunginhallitus päätti

merkitä tiedoksi, että vuonna 2020 ei ole tehty yhtään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta ja

esittää, että kaupunginvaltuuston merkitsee tiedoksi, että vuonna 2020 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Asemakaavan muutos 536-19-30-10, Sammalistontie 29

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 7.9.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat