Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.11.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 22.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.11.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajaksi kaupunkikehityslautakuntaan Nea Lehmussaaren Pekka Mellinin tilalle ja varaedustajaksi Aku Kankaanpään Marko Asellin tilalle kaupunginhallituksen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023 jäljellä olevaksi ajaksi.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa aluevaaleja 2022 varten kymmenen vaalilautakuntaa ja kaksi vaalitoimikuntaa, joihin valitaan kaupunginhallituksen päätöksen liitteessä luetellut henkilöt sekä

2. todeta, että aluevaaleissa 2022 laitosäänestyspaikkoja ovat terveyskeskussairaalan Nokian ja Lempäälän yksiköt, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwolan Aatos, Mainiokoti Lähdeniitty, Attendo Linnavuori palvelukoti, Attendo Fredrik hoivakoti, Esperi Hoitokoti Villa Niemi, Esperi hoitokoti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi hoitokoti Vihola, Siunaukselakoti sekä Ykköskoti Mylly

3. että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Talouden kuukausikatsaus 9/2021 ja 10/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsaukset syyskuu ja lokakuu 2021.

Rakennuttamiskonsultti uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), tarjouksen hylkääminen

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Brado Oy:n tarjous hylätään tarjouskilpailussa, johtuen Brado Oy:n ilmoituksesta vetäytyä tarjouskilpailusta.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Rakennuttamiskonsultti uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy), hankintapäätös

1. rakennuttamiskonsultti uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin (Nokian kaupunki ja Nokian Vuokrakodit Oy) Palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet:
1. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, vertailuhinta 89,90 €
2. Raksystems Insinööritoimisto Oy, vertailuhinta 93,00 €
3. Rakennuttajatoimisto HTJ OY, vertailuhinta 95,00 €
4. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, vertailuhinta 99,65 €
5. Ramboll CM Oy, vertailuhinta 102,90 €

2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Lausunnon antaminen: luonnonsuojelulailla suojeltujen luontotyyppien rajaaminen, Kankaantaan pähkinäpensaslehto I ja Kankaantaan pähkinäpensaslehto II

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon.

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 seuraavin kaupunginjohtajan muutettujen päätösehdotusten mukaisesti:

– S. 37, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Puistorakentaminen: Siirretään investointinro 197 Virtasalmenpuiston rakentamisen määräraha vuodelle 2023 vuodelta 2024.

– S. 37, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Ulkoliikuntapaikat: Lisätään investointikohteeksi Tykkilumilatu ja tähän määräraha vuodelle 2024 kaupunkikehityslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

– S. 50, Tukipalvelut-tulosalueen strategian tavoitteeseen Kestävä ja turvallinen Nokia lisätään mittariksi Kokonaissuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä ja mittarin tavoitetasoksi 2022 Suunnitelma tehty.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Valtuutettu Jouko Jaakkolan valtuustoaloite hiihtoladuista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Penttilänpuiston puistokäytävät esteettömiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 sisältää 20 000 euron investointimäärärahan Penttilänpuiston käytävien pinnoitukseen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin ym. valtuustoaloite padelkenttien rakentamisesta Nokian ulkoalueille

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys ei sisällä Padel-kenttien rakentamista suunnittelukaudella 2022 – 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Kari Mustalahden ym. valtuustoaloite ulkoilmakuntosalista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys ei sisällä ulkokuntosalin toteutusta suunnittelukaudella 2022 – 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Mika Ovaskaisen ym. valtuustoaloite frisbeegolfradan rakentamisesta Siuro-Linnavuori -alueelle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys ei sisällä frisbeegolfradan toteutusta Siuro-Linnavuoreen suunnittelukaudella 2022 – 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy tykkilumiladun toteutus taloussuunnitelmavuonna 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kuntalaisaloite, tykkilumiladut vähälumisina talvina

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy tykkilumiladun toteutus taloussuunnitelmavuonna 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuus kaikille syksyllä 2021 aloittaneille alaikäisille nokialaisille opiskelijoille

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pienten koululaisten kesäleirien järjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite koronatukien ohjaamiseksi peruspalveluiden rahoittamiseen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selosteen mukaisen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat