Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.1.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 22.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.1.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2023

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toteuttaa itsearvioinnin vuodesta 2023 siten, että kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen viimeistään tiistaihin 23.1. mennessä.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 kokousaikataulun muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginhallituksen vuoden 2024 kokousaikataulua seuraavasti:

– peruutetaan kokous 26.2.2024

– pidetään kokous 4.3.2024

– tarvittaessa pidetään kokous 12.2.2024.

 

Tampereen seudun työllisyysalueen kuntien lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamista koskevan Valkeakosken kaupungin hakemuksen hylkäämisestä sekä Valkeakosken kaupungin kuulumisesta työllisyysalueeseen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan Tampereen seudun kuntien yhteisen lausunnon valtioneuvoston päätösesitykseen toimitettavaksi työ- ja elinkeinoministeriöön 2.2.2024 mennessä

2. hyväksyä, että Tampereen kaupunki toimittaa lausunnon lausunnossa mainittujen kuntien (Kangasalan kaupungin, Lempäälän kunnan, Nokian kaupungin, Oriveden kaupungin, Pirkkalan kunnan, Vesilahden kunnan, Ylöjärven kaupungin, Akaan kaupungin, Juupajoen kunnan, Kuhmoisten kunnan, Pälkäneen kunnan, Ruoveden kunnan, Urjalan kunnan ja Virtain kaupungin) puolesta toimesta työ- ja elinkeinoministeriöön oikeuttaa Tampereen kaupungin tekemään lausuntoon vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia.

 

Nokian uuden uimahallin hankesuunnitelmasta ja hankkeen toteutussuunnittelun käynnistämisestä päättäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian uuden uimahallin hankesuunnitelman 31.10.2023

2. käynnistää hankkeen seuraavaan vaiheen eli toteutussuunnittelun.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaaleissa 2024, kokoonpanon muutoksia

Kaupunginhallitus päätti

1. muuttaa presidentinvaalien 2024 vaalilautakuntien kokoonpanoja seuraavasti:

– äänestysalue 003 Myllyhaka vaalilautakunnan 2. varajäsenelle Vesa Rantalalle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Otto-Ville Lamminpää

-äänestysalue 005 Haavisto vaalilautakunnan 3. varajäsenelle Milja Puntalolle myönnetään ero ja hänen tilalleen Milla Asell.

-äänestysalue 009 Tottijärvi vaalilautakunnan 1. varajäsenelle Jorma Takasalolle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Markus Miller

 

2. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Nuorisovaltuuston asettaminen vuodelle 2024 ja nuorisovaltuuston johtosäännön päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa nuorisovaltuuston vuodelle 2024 ja valita siihen jäsenet ja puheenjohtajat seuraavasti:

Ramona Kaapu, puheenjohtaja

Elvi Olkinuora, varapuheenjohtaja

Aaro Grönblom

Jaakko Ilveskoski

Julius Johansson

Sofia Ojala

Samu Pentti

Juhani Roponen

Daria Smirnova

Sara Snåre

Vilho Tolonen

Eetu Törmälä

Silja Vilpas

Tiia-Maria Ylipaholuoma

 

2. hyväksyä nuorisovaltuuston johtosäännön päivittämisen liitteen mukaisesti

3. pyytää, että nuorisovaltuusto ilmoittaa kaupungin kirjaamoon sähköpostilla (kirjaamo@nokiankaupunki.fi) mahdollisesta nuorisovaltuuston täydentämisestä toimikauden aikana.

 

Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kaupunginhallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2024

Kaupunginhallitus päätti myöntää nuorisovaltuuston edustajalle Ramona Kaapulle ja hänen varajäsenelleen Eetu Törmälälle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kokouksiin vuonna 2024 muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta ja että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella v. 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2024 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille:

Elvi Olkinuora, varaedustaja Samu Pentti

Vilho Tolonen, varaedustaja Eetu Törmälä.

 

Maankäyttösopimus koskien kiinteistön Linnarinne 536-418-4-241 asemakaavoitusta

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen

2. todeta, että sopimuksessa ei edellytetä vakuuksien asettamista, koska omistajana on Suomen valtio.

 

Asemakaavan muutos 13 kaupunginosa Linnavuori, teollisuusalueen laajennus

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin hallintosäännön muuttamisesta niin, että kunnallisvaalien jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikaudet valitaan koko neljän vuoden valtuustokauden ajalle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite käsitellään ja ratkaistaan hallintosäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä vuoden 2024 aikana.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat https://nokia.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm