Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.9.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.9.

Tukipalveluiden tulosaluejohtajan tehtävän julistaminen sisäiseen hakuun

Kaupunginhallitus päätti

 1. että tukipalveluiden tulosalueelle julistetaan haettavaksi sisäisessä haussa tulosaluejohtaja
 2. että tulosaluejohtajan tehtävän hakuilmoitus julkaistaan rekrytointiohjeen mukaisesti kaupungin intrassa
 3. että kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto ja että hakijalta edellytetään tukipalveluiden tulosalueen tehtävien tuntemusta sekä esimieskokemusta ja
 4. että nimetä haastatteluryhmään Roope Lehdon, Anneli Lehtosen, Johanna Peuralan ja Jari Haapaniemen sekä, että Jari Haapaniemi toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana.

Eron myöntäminen perusturvajohtaja Eeva Halmeelle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää perusturvajohtaja Eeva Halmeelle eron perusturvajohtajan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 31.12.2020.

Perusturvajohtajan viran julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti

 1. julistaa perusturvajohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassaolevana
 2. että virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan
 3. että perusturvajohtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännössä osoitettu johtamistaito
 4. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään hakumenettelystä ja hakuilmoituksen tarkemmasta sisällöstä yhteistyössä haastatteluryhmän kanssa
 5. että haastatteluryhmään nimetään Anneli Lehtonen, Jouko Jaakkola, Jari Haapaniemi ja Piila Paalanen sekä, että Piila Paalanen toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana, joka toimii perusturvajohtajan valintaa valmistelevana työryhmänä. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä
 6. että perusturvajohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen liitteineen siten, että niihin tehdään vielä tarvittavat muutokset johtuen edellä selosteessa mainittujen kuntien poisjäämisestä tai mukaantulosta hankeyhtiöön sekä muuttuneiden maksuosuuksien kattamisjärjestelyistä siten, että Nokian maksuosuus ei nouse ja
 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia osakassopimukseen ja sen liitteisiin.

Lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä:  Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat