Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.8.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.8.

Varainhoidon kilpailutuksen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti käynnistää varainhoidon kilpailutuksen ja hyväksyä kilpailutuksen periaatteet.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston koulutus

Kaupunginhallitus päätti

1. oikeuttaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Maria Asunnan osallistumaan KPJ kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutukseen (1. jakso 7. – 8.9.2023, 2. jakso 5. – 6.10.2023 ja 3. jakso 9. – 10.11.2023)

2. oikeuttaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston osallistumaan kuntapuheenjohtajapäiville toimikautensa aikana harkintansa mukaisesti

3. todeta, että kaupunki vastaa koulutuksen kustannuksista, ja mahdollisista ansionmenetysten korvaamisesta hallintosäännön 176 §:n mukaisesti.

Suunnistuksen nuorten EM-kilpailuissa menestyneen nokialaisen urheilijan palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaisen Iida Koskisen suunnistuksen nuorten EM-viestin kultamitalista 500 euron henkilökohtaisella stipendillä.

Nuorten alle 20-vuotiaiden yleisurheilun EM-kilpailuissa menestyneen nokialaisen urheilijan palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaisen Antti Sainion 500 euron henkilökohtaisella stipendillä.

Talouden kuukausikatsaus 6-7/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen kesä-heinäkuulta 2023.

Osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Tonttien 536-12-27-10 ja 536-12-27-11 rakentamisvelvoitteen jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa tonttien 536-12-27-10 ja 536-12-27-11 maankäyttö- ja luovutussopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta 21.11.2027 asti.

Varavaltuutettu Jarmo Korkin vaalikelpoisuuden menetys

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa varavaltuutettu Jarmo Korkin menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja
2. Jarmo Korkin luottamustoimen kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna päättyneen.

Tarkastuslautakunnan jäsen Teresa Kvickin vaalikelpoisuuden menetys sekä uuden jäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Teresa Kvickin menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi

2. toteaa Teresa Kvickin luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä ja puheenjohtajana päättyneen

3. päättää valita tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Teresa Kvickin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. päättää valita tarkastuslautakuntaan uuden puheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi

5. päättää valita tarkastuslautakuntaan uuden varapuheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen ja Nokian vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ennaltaehkäisevän mielenterveysnäkökulman vahvistamisesta Nokian kaupungin työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat