Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.6.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.6.

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kuntavaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee keskusvaalilautakunnan ilmoituksen tiedokseen.

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2021 – 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023.

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudelle 2021 – 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023 ja valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Keskusvaalilautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä kymmenen (10) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 ja että kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunkikehityslautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkikehityslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Perusturvalautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sivistyslautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2023.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2023.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupungin alueelliseen jätehuoltolautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen kaupungin alueellisen jäte-huoltolautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Pirkkalan kunnan ympäristöterveyslautakuntaan (Pirteva) toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Pirkkalan kunnan ympäristöterveyslautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaksi (2) lautamiestä Pirkanmaan käräjäoikeuteen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Jäsenen ja varajäsenen valinta poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Pirkanmaan liiton edustajainkokouksen jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee edustajainkokoukseen kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edustajien valinta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa toimikaudelle 2021- 2025 ja kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää nuorisovaltuuston kahdelle edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuston kokouksissa toimikaudella 1.8.2021 – 31.5.2025 ja että vaikuttamistoimielinten edustajille maksetaan 35 euron suuruinen palkkio osallistumisesta kaupunginvaltuuston tai muun toimielimen kokoukseen.

Valtuustoryhmien järjestäytyminen toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. merkitsee tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja

2. käsittelee ilmoitetut valtuustoryhmien nimet.

Kaupunginvaltuuston 14.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 14.6.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Mika Ovaskaisen ym. valtuustoaloite frisbeegolfradan rakentamisesta Siuro-Linnavuori -alueelle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pienten koululaisten kesäleirien järjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Penttilänpuiston puistokäytävät esteettömiksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Tilapalvelujohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti, että koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman, soveltuvuustutkimuslausunnon ja näistä tehdyn kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti tilapalvelujohtajan virkaan valitaan Kirsi Maijala ja hänen kieltäytymisensä varalle Mika Haanpää.

Sivistysjohtajan viran väliaikainen hoitaminen

Kaupunginhallitus päätti, että sivistysjohtajan virkaan valittu KM Mika Seppänen aloittaa tehtävässään 1.8.2021 va. sivistysjohtajana ja hoitaa sivistysjohtajan virkaa väliaikaisesti aina siihen saakka, kun vaali on vahvistettu.

Talouden kuukausikatsaus 5/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen toukokuulta 2021.

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja asettaa liitteen mukaiset ohjeet, taloudelliset tavoitteet ja tulo- ja menokehyksen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset tulo- ja menokehykseen veroennusteista tai ennakollisista valtionosuuslaskelmista saatavien lisätietojen niin edellyttäessä.

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet RKV-Tekniikka Oy, Hämeen Air Service Oy ja Cervi Talotekniikka Oy.

Ilmanvaihdon puhdistustöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että ilmanvaihdon puhdistustöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet RKV-Tekniikka Oy, Hämeen Air Service Oy ja Cervi Talotekniikka Oy.

Ilmanvaihtotöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Hylätään L&T Kiinteistötekniikka Oy:n tarjous edellä selosteessa mainituin perustein.
2. Ilmanvaihtotöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet RKV-Tekniikka Oy, Hämeen Air Service Oy, Cervi Talotekniikka Oy ja Are Oy.

Sähkötöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Hylätään Epilän Sähkökone Oy:n, L&T Kiinteistötekniikka Oy:n, Pirkan Verkkopalvelu Oy:n, Nokian Sähkötekijät Oy:n ja Nokian Teollisuusapu Oy:n tarjoukset edellä selosteessa mainituin perustein ja
2. Sähkötöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Assemblin Oy, Hämeen Air Service Oy, HT Sähköasennus Oy, Novasähkö Oy ja MT-Electric Oy.

Rakennustöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Rakennustöiden hankintamenettely keskeytetään.
2. Rakennustöiden hankintamenettely käynnistetään uudelleen.

Putkitöiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Putkitöiden hankintamenettely keskeytetään.
2. Putkitöiden hankintamenettely käynnistetään uudelleen.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat