Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.3.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.3.

Selvitys erikoissairaanhoidon kustannuksista

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi perusturvapalveluiden tekemän selvityksen erikoissairaanhoidon kustannuksista vuodelta 2021.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutoksesta uuden koulun rakentamiseksi, 2. kaupunginosa, kortteli 18, yhtenäiskoulu

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Harjuniityn asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleissa 130-135

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Henkilöstöohjelman päivitys

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä henkilöstöohjelman liitteen mukaisesti sekä

2. että jatkossa henkilöstöjohtajalla on valtuudet tehdä henkilöstöohjelmaan teknisiä muutoksia johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän käsittelyjen jälkeen.

Henkilöstöraportti 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2021 tiedokseen.

Lisämäärärahaesitys infrapalveluiden investointibudjettiin 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin seuraavasti:

1. Kauppakadun saneeraus (proj. 9206) 280 000 €
2. Rounionkadun ja kunnallistekniikan rakentaminen (proj. 9207) 200 000 €.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2021 on tehty yksi kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluva kuntalaisaloite ja esittää, että kaupunginvaltuuston merkitsee tiedoksi, että vuonna 2021 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat